Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
8237 märgikivi Pärnumaa Pärnu Uuluküla Häädemeeste vald
8247 vrakk Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8260 asulakoht Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8267 juhuleid Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8276 leiukoht Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8279 keskaegne linnus Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8282 kirik Pärnumaa Pärnu Pärnu Pärnu linn
8559 tee Viljandimaa Helme Aitsra Kirikutee
8560 tee Viljandimaa Helme Aitsra Rootsi sõjatee
8580 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Möldre Orjakivi
8582 pärimus: mets/salu/puud Viljandimaa Helme Riidaja Põrgu laan
8584 tee Viljandimaa Helme Karjatnurme; Mäeküla; Veisjärve
8586 kabeli/kirikuase Viljandimaa Helme Kirikuküla Tõrva vald
8590 pärimus: koht Viljandimaa Helme Taagepera
8593 pärimus: puu Viljandimaa Helme Alamõisa
8594 pärimus: muu veekogu Viljandimaa Helme Helme Keisrijõgi
8607 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Aitsra
8611 pärimus: koht Viljandimaa Helme Kärstna
8642 pärimus: koht Viljandimaa Tarvastu Tinnikuru
8801 asulakoht Setomaa Seto (EE) Laossina (Laosina; Klavšino) Setomaa vald
8802 asulakoht Setomaa Seto (EE) Laossina (Laosina; Klavšino) Setomaa vald
8829 märgikivi Pärnumaa Häädemeeste Räägu Häädemeeste vald
8926 ristikivi Setomaa Seto (EE) Värska (Verska; Verhutsko) Setomaa vald
8957 pärimus: puu Pärnumaa Saarde Kiisa Saarde vald
8963 tee Viljandimaa Pilistvere Arjassaare; Räsna Põltsamaa vald
9013 lohukivi Viljandimaa Põltsamaa Kamari Põltsamaa vald
9014 kirik Viljandimaa Põltsamaa Põltsamaa linn Põltsamaa vald
9016 asulakoht Viljandimaa Põltsamaa Põltsamaa linn Põltsamaa vald
9023 pärimus: koht Viljandimaa Põltsamaa Kalana Jõgeva vald Kalalinn
9027 lohukivi Viljandimaa Põltsamaa Kalana Jõgeva vald
9028 lohukivi Viljandimaa Põltsamaa Kalana Jõgeva vald
9031 pärimus: mägi Viljandimaa Põltsamaa Mõrtsi Jõgeva vald Rootsimägi
9038 püha: mets/salu/puud Viljandimaa Põltsamaa Adavere Põltsamaa vald Hiiekoht; Kalmemägi; Hiie ase
9041 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Uduküla Jõgeva vald
9044 lohukivi Viljandimaa Põltsamaa Sulustvere Põltsamaa vald
9053 tee Viljandimaa Põltsamaa Tapiku; Kalana Jõgeva vald Rootsi kaarti tee; Kiriku tee
9054 tee Viljandimaa Põltsamaa Kõpu/Kose/Vaimastvere Jõgeva vald Kolme saksa rada
9059 tee Viljandimaa Põltsamaa Rutikvere; Sopimetsa; Nurga; Kalana; Mõrtsi; Sulustvere Jõgeva vald
9063 tee Viljandimaa Põltsamaa Luige; Metsaküla; Puiatu Jõgeva vald Köögi tee; Proua maantee; Vana maantee
9064 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Kamari Põltsamaa vald
9069 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Kamari Põltsamaa vald
9070 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Võhma Põltsamaa vald
9071 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Annikvere Põltsamaa vald
9074 asulakoht Viljandimaa Põltsamaa Põltsamaa linn Põltsamaa vald
9085 lubjaahi Viljandimaa Põltsamaa Leisu Põltsamaa vald
9095 maahaudkalmistu Pärnumaa Tori Aesoo Tori vald Kalmeti
9096 muu Pärnumaa Tori Aesoo Tori vald Poola sild
9137 vrakk Pärnumaa Tori Riisa Tori vald
9144 maahaudkalmistu Pärnumaa Tori Tohera Tori vald Kalmeti
9148 püha: kompleks Pärnumaa Tori Päästale (Päästala) Tori vald Hiiesaar; Hiie aud; Iiesaar; Vanksi iieaud; Iiekivi