Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
408 püha: allikas Võrumaa Rõuge Sika Rõuge vald Silmaveeallikad; Silmaläte; Raudsepäläte
412 pärimus: mägi Võrumaa Rõuge Paganamaa (?) Rõuge vald Saksari mägi
414 püha: puu Võrumaa Rõuge Haki Rõuge vald
416 kivikalme(d) Võrumaa Rõuge Sadrametsa Rõuge vald
417 kivikalme(d) Võrumaa Rõuge Sänna Rõuge vald
420 jäljekivi Võrumaa Rõuge Virulase Rõuge vald
479 tsässon Võrumaa Räpina Kuuksi Räpina vald
486 ristikivi Setomaa Seto (EE) Palo (Palu; Borok) Setomaa vald
487 jäljekivi Võrumaa Vastseliina Möldre (Möldri) Rõuge vald
489 pärimus: puu Setomaa Seto (EE) Lindsi (Lintsi) Setomaa vald
664 linnamägi Võrumaa Karula Rebasemõisa Valga vald Rebase liinamägi; Liinamägi
665 asulakoht Võrumaa Karula Karküla Valga vald
666 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Ähijärve Antsla vald
667 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Aruküla Rõuge vald Simmu Kerikumägi; Simmu Kirikumägi; Simmo Kerkomägi; Kirikumägi; Simmukerigu mägi
671 asulakoht Võrumaa Karula Rebasemõisa Valga vald
672 asulakoht Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald
677 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kaagjärve/Rautina (?) Valga vald Niklusmägi; Kabelimägi; Mikusmägi
680 püha: kivi Võrumaa Karula Kirbu Valga vald
685 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kirbu Valga vald
824 kivirist Tartumaa Otepää Otepää Otepää vald
874 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Otepää Otepää vald
883 kääbastik Võrumaa Vastseliina Päka Võru vald Rootsi kalmed
886 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Päka Võru vald Kabeli kenk
888 pelgupaik Võrumaa Vastseliina Päka (Päevakese) Võru vald Liivaksaare; Liivaksaar
889 kääbastik Võrumaa Vastseliina Orava Võru vald
893 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Orava (Kakusoo) Võru vald Kalmato lohk
901 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
902 asulakoht Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
903 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
904 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
906 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
909 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
917 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Antsumäe Võru vald Tammetsõõr; Tammelump; Ilmamägi
920 püha: allikas Võrumaa Vastseliina Andsumäe Võru vald Ilmamäe allikas; Tõivapera allikas
926 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
931 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Kasuka Võru vald Kalmete mägi
934 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
938 maahaudkalmistu Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
940 kivikalme(d) Võrumaa Rõuge Andrimäe (Andremäe) Võru vald Vanakuradi kirik; Vanakurja kerik; Andrimägi
942 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Kalmemägi
947 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Ristimägi
949 püha: kivi Võrumaa Rõuge Horsa Rõuge vald
959 maahaudkalmistu Võrumaa Rõuge Viru Rõuge vald
982 pärimus: allikas Võrumaa Rõuge Paganamaa (?) Rõuge vald Neitsiläte
987 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Siksälä (Hino) Rõuge vald Kalmetemägi; Kalmõtõmägi
995 pärimus: mägi Tartumaa Nõo Voika Elva vald Kalevipoja säng
998 tee Võrumaa Vastseliina Preeksa Rõuge vald Rootsi sõjatee
1003 jäljekivi Võrumaa Vastseliina Ala-Hanikase Võru vald
1010 pelgupaik Tartumaa Tartu-Maarja Ränna (?) Tartu linn
1014 püha: kivi Tartumaa Nõo Unipiha Nõo vald