Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
12920 lubjaahi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12921 lubjaahi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12922 lubjaahi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12925 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12926 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12927 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12928 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12929 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12930 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12931 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12932 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12933 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12934 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12935 kabeli/kirikuase Tartumaa Kursi Väänikvere Tartu vald Kabelimägi
12938 lubjaahi Tartumaa Kursi Pööra Jõgeva vald
12939 muu Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12940 lubjaahi Tartumaa Kursi Laasme Jõgeva vald
12941 muu Tartumaa Kursi Laasme Jõgeva vald
12946 lubjaahi Tartumaa Kursi Pikknurme Jõgeva vald
12947 lubjaahi Tartumaa Kursi Pikknurme Jõgeva vald
12948 muu Tartumaa Kursi Pikknurme Jõgeva vald
12949 tee Tartumaa Kursi Pööraküla Jõgeva vald Rootsi tee
12950 lubjaahi Tartumaa Kursi Rehemaa Jõgeva vald
12951 lubjaahi Tartumaa Kursi Saduküla Jõgeva vald
12953 märgikivi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12954 lubjaahi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12955 lubjaahi Tartumaa Kursi Laasme Jõgeva vald
12959 muu Tartumaa Kursi Jõune Jõgeva vald
12961 lubjaahi Tartumaa Kursi Pikknurme Jõgeva vald
12962 lubjaahi Tartumaa Kursi Ruupa Jõgeva vald
12964 muu Tartumaa Kursi Saduküla Jõgeva vald
12965 muu Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12966 muu Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12967 muu Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
12970 muu Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12971 muu Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12972 muu Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12973 muu Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12974 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12975 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
12983 pärimus: kivi Tartumaa Kursi Tammiku Jõgeva vald
13002 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
13003 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
13004 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
13005 lubjaahi Tartumaa Kursi Tõrve Jõgeva vald
13007 tee Tartumaa Äksi Kärevere; Laeva Tartu vald
13023 pärimus: kivi Tartumaa Otepää Illi Nõo vald
13047 tee Tartumaa Otepää Sassi Nõo vald
13170 kirik Tartumaa Nõo Nõo Nõo vald
13178 tee Tartumaa Kodavere Sääritsa; Ruskavere Peipsiääre vald Rootsi tee