Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1014 püha: kivi Tartumaa Nõo Unipiha Nõo vald
1025 tee Tartumaa Nõo (Tartu-Maarja lahusmaatükk) Tüki Tartu linn
1033 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Põrstõ (Põrste) Setomaa vald Kalmesaare mägi; Kalmassaaremägi
1034 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Kimalasõ Rõuge vald Röövlimägi
1070 pärimus: kivi Tartumaa Nõo Vissi Nõo vald Krantsikivi
1074 kääbas Võrumaa Vastseliina Tammiste Võru vald
1077 kääbastik Võrumaa Vastseliina Soenina Võru vald
1078 asulakoht Võrumaa Vastseliina Tuderna Võru vald
1079 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tuderna Võru vald
1080 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tuderna Võru vald
1081 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tuderna Võru vald
1082 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1083 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1084 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1085 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1086 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1087 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1088 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tuderna Võru vald
1089 kääbastik Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1090 kääbas Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald
1098 kääbas Võrumaa Vastseliina Sutte Võru vald
1099 kääbastik Võrumaa Vastseliina Madala Võru vald
1100 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
1101 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
1102 kääbas Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
1106 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald Tabinapalu kalmed
1108 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald
1109 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald
1110 kääbastik Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald Kääbastepalo
1112 kääbastik Võrumaa Vastseliina Puutli Võru vald
1114 kääbastik Võrumaa Vastseliina Juraski Võru vald
1115 kääbastik Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald
1116 linnamägi Võrumaa Vastseliina Hinniala Võru vald Päevapööramise mägi; Hobuseseljamägi; Hobõsõsälä; Päiväkäände mägi; Pääväpüürdmisemägi; Pöörämägi; Liinamägi; Taevatõusmise mägi
1120 asulakoht Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
1122 keskaegne linnus Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
1123 linnamägi Võrumaa Vastseliina Luhtõ (Luhte) Võru vald Liinamägi
1124 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
1125 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tsiistre Rõuge vald Kääbaspalo
1126 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Tsiistre Rõuge vald
1127 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tsiistre Rõuge vald
1128 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tsiistre (Hulaku) Rõuge vald Kääbaspalumägi
1154 keskaegne linnus Võrumaa Vastseliina Kimalasõ (Lemmatsi) Rõuge vald Kõugumägi
1159 asulakoht Võrumaa Vastseliina Siksälä Rõuge vald
1167 asulakoht Võrumaa Vastseliina Kivioru Rõuge vald
1168 tee Võrumaa Vastseliina Siksälä Rõuge vald Poola sõjatee
1170 žalnik Võrumaa Vastseliina Luuska Võru vald
1173 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Tserebi (Tserepi) Setomaa vald
1181 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Tiilike (Tiilige; Tiilikese) Setomaa vald
1185 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Räpina vald
1186 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald