Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1187 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1188 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1189 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1190 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Lasva (Mõsküla) Võru vald
1191 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Tsirgaski Võru vald
1220 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Plessi Võru vald Lustimägi; Kunimägi
1225 pärimus: kivi Võrumaa Vastseliina Kerepäälse (Kerepealse)/Kapera Võru vald Piiskopikivi
1238 tee Võrumaa Rõuge Kuklase Rõuge vald Rootsi sõjatee
1243 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald Mõrsjamägi
1245 pärimus: puu Võrumaa Vastseliina Noodasküla Võru vald Toborna petäi
1246 tee Võrumaa Vastseliina Tsiistre Rõuge vald
1248 tee Võrumaa Vastseliina Hanikase Võru vald
1249 endine surnuaed Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald Saksamatus
1250 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald
1255 kääbastik Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1256 kääbas Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1258 kääbastik Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere)/Vana-Saaluse Võru vald
1259 kääbastik Võrumaa Rõuge Vana-Saaluse Võru vald Roodsikääpamägi
1260 kääbas Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
1262 märgikivi Setomaa Seto (EE) Beresje (Peresje; Peresi) Setomaa vald
1266 tee Tartumaa Nõo Uueküla; Kobilu Elva vald
1268 kääbastik Võrumaa Rõuge Meegomäe (?) Võru vald
1285 jäljekivi Võrumaa Rõuge Heedu Rõuge vald
1293 kirikuaed Võrumaa Rõuge Rõuge Rõuge vald
1317 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Laossina (Laosina; Klavšino) Setomaa vald
1319 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Mikitamäe (Mikitämäe; Mikidämäe) Setomaa vald
1320 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Podmotsa (Podmodsa; Potmolitsa; Podmogolitsõ) Setomaa vald
1322 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Meeksi (Miikse) Setomaa vald Püha kivi palo; Pühakivi mägi; Jaanimägi
1323 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Verijärve/Uue-Kasaritsa Võru vald Verijärv
1324 püha: kivi Setomaa Seto (EE) Meeksi (Miikse) Setomaa vald Jaanikivi; Kohopiimä kivi; Meeksi allikas
1329 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Tsirgu (Tsirku) Setomaa vald
1330 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Lüübnitsa (Lübnitsa; Lubnitsõ) Setomaa vald Litovski mogilnik; Pupohha mägi
1336 püha: allikas Setomaa Seto (EE) Tepia Setomaa vald Silmaläte; Silmäläte; Silmläte
1339 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Suurõ-Härmä (Suure-Härma; Härmä; Härma) Setomaa vald Sõjakalme
1340 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Suurõ-Härmä (Suure-Härma; Härmä; Härma) Setomaa vald
1342 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Helbi/Kropkova (Kropkovo; Kropkuva) Setomaa vald Kropkova koht; Kääpamägi; Sõjakalm; Sõakalmõ
1343 lohukivi Setomaa Seto (EE) Helbi/Kropkova (Kropkovo; Kropkuva) Setomaa vald
1346 kivirist Setomaa Seto (EE) Saadserinna (Satserinna; Satserina; Saatse) Setomaa vald
1348 püha: allikas Setomaa Seto (EE) Talka (?) Setomaa vald Müräläte
1351 kääbastik Setomaa Seto (EE) Ostrova (Ostruva; Ostrovki) Setomaa vald
1354 kääbastik Setomaa Seto (EE) Velna (Vel´nä; Velnä; Navelino) (?) Setomaa vald Sõakääpaq
1359 pelgupaik Setomaa Seto (EE) Treski Setomaa vald Pohmola mägi; Pohmala mägi
1364 maahaudkalmistu(žalnikutega) Setomaa Seto (EE) Obinitsa (Abinitsa; Obiniste) Setomaa vald
1366 kääbastik Setomaa Seto (EE) Obinitsa (Abinitsa; Obiniste) Setomaa vald
1368 jäljekivi Setomaa Seto (EE) Igrise (Igrissä; Igrisä; Igritse; Igrissa) Setomaa vald
1375 pelgupaik Võrumaa Rõuge Viru Rõuge vald
1376 püha: kivi Setomaa Seto (EE) Pelsi Setomaa vald Annekivi; Annõ kivi; Annõkivi
1383 maahaudkalmistu Setomaa Seto (EE) Võõpsu (Võõpso; Võõbso) Setomaa vald
1386 ristikivi Setomaa Seto (EE) Velna (Vel´nä; Velnä; Navelino) Setomaa vald
1391 asulakoht Setomaa Seto (EE) Kalatsova (Kalatsuva; Kalatsevo; Kalatševa) Setomaa vald