Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
16015 kivikalme(d) Harjumaa Harju-Jaani Uueküla Anija vald
16016 kivikalme(d) Harjumaa Harju-Jaani Uueküla Anija vald
16017 kivikalme(d) Harjumaa Harju-Jaani Uueküla Anija vald
16018 kivikalme(d) Harjumaa Harju-Jaani Uueküla Anija vald
16019 asulakoht Harjumaa Harju-Jaani Kihmla Anija vald
16020 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Anija Anija vald
16021 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Anija Anija vald
16022 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Anija Anija vald
16023 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Anija Anija vald
16024 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Partsaare Anija vald
16025 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Partsaare Anija vald
16026 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Partsaare Anija vald
16027 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Aavre Anija vald
16028 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Aavre Anija vald
16054 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16055 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16056 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16057 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16064 märgikivi Harjumaa Harju-Jaani Haljava/Sambu Jõelähtme vald
16071 lohukivi Harjumaa Kose Kabeliküla Kose vald
16072 lohukivi Harjumaa Kose Kolu Kose vald
16073 lohukivi Harjumaa Kose Oru Kose vald
16074 lohukivi Harjumaa Kose Oru Kose vald
16077 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16078 lohukivi Harjumaa Kose Kata Kose vald
16079 lohukivi Harjumaa Kose Palvere Kose vald
16080 lohukivi Harjumaa Kose Karla Kose vald
16081 lohukivi Harjumaa Kose Karla Kose vald
16085 lohukivi Harjumaa Kose Lööra Kose vald
16087 lohukivi Harjumaa Kose Habaja Kose vald
16098 lohukivi Harjumaa Harju-Jaani Kiviloo Raasiku vald
16111 lohukivi Harjumaa Kose Kiviloo Raasiku vald
16113 lohukivi Harjumaa Kose Aruvalla Rae vald
16114 lohukivi Harjumaa Kose Kanavere Kose vald
16130 keskaegne linnus Harjumaa Harju-Jaani Kiviloo Raasiku vald
16190 püha: locus Läänemaa Märjamaa Vaimõisa Märjamaa vald Hiielepik; Iielepik; Möldre hiis
16191 püha: allikas Läänemaa Märjamaa Sõtke Märjamaa vald Karuallikas
16192 linnamägi Läänemaa Märjamaa Sõtke Märjamaa vald Kantsimägi
16193 lohukivi Harjumaa Nissi Russalu Märjamaa vald
16194 linnamägi Läänemaa Märjamaa Märjamaa Märjamaa vald Kantsimägi; Ussimägi
16196 püha: allikas Läänemaa Märjamaa Kaguvere Märjamaa vald Pauna allikas
16197 püha: allikas Läänemaa Märjamaa Paeküla Märjamaa vald Mustaallikas
16198 kivikalme(d) Läänemaa Märjamaa Naistevalla Märjamaa vald
16199 püha: kivi Läänemaa Märjamaa Nihu Märjamaa vald Rahakivi; Orja sõrmejälgedega kivi
16200 püha: mägi Läänemaa Märjamaa Nihu Märjamaa vald Hiiemägi
16201 kivikalme(d) Läänemaa Märjamaa Järküla Märjamaa vald
16202 kivikalme(d) Läänemaa Märjamaa Moka Märjamaa vald
16203 püha: allikas Läänemaa Märjamaa Lümandu Märjamaa vald Ohvriallikas; Külmaallikas
16204 kivikalme(d) Läänemaa Märjamaa Lümandu Märjamaa vald Kabelimägi
16206 linnamägi Läänemaa Märjamaa Jõeääre Märjamaa vald Puenkalle; Paekalle