Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
17506 tee Harjumaa Nissi Ellamaa; Lehetu; Koluta; Russalu; Varbola Märjamaa vald
17512 tee Harjumaa Nissi Ellamaa; Annamõisa Saue vald
17526 pärimus: allikas Harjumaa Nissi Kuke Lääne-Nigula vald
17544 märgikivi Harjumaa Nissi Ellamaa Saue vald
17562 tee Harjumaa Nissi Varbola Märjamaa vald
17563 tee Harjumaa Nissi Lohu-Ülejõe; Kadaka; Rabivere; Väikeküla; Sõndu; Ohulepa; Põlli; Varbola Märjamaa vald
17575 tee Järvamaa Türi Mäeküla Türi vald
17582 tee Järvamaa Türi Paide; Kirila; Seinapalu; Rikassaare Türi vald
17585 pärimus: puu Järvamaa Türi Roovere Türi vald Kaarlipõlmas
17622 kirik Järvamaa Anna Anna Paide linn
17636 tee Järvamaa Anna Puiatu Paide linn
17643 kirik Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
17651 jäljekivi Järvamaa Ambla Kadaka Tapa vald
17678 märgikivi Järvamaa Ambla Räsna Järva vald
17686 pärimus: mägi Järvamaa Ambla Tapa Tapa vald Männikumägi
17719 tee Järvamaa Ambla Läpi Tapa vald
19795 püha: allikas Setomaa Seto (EE) Simaski Setomaa vald Simaski allikas; Simaski läte
19878 püha: allikas Setomaa Seto (EE) Värska (Verska; Verhutsko) Setomaa vald Ristivii läte; Silmäläte
19879 püha: allikas Setomaa Seto (EE) Küllätüvä (Küllatova; Küllatuva) Setomaa vald