Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1420 kääbastik Setomaa Seto (EE) Laossina (?) Setomaa vald
1421 kääbastik Setomaa Seto (EE) Laossina (?) Setomaa vald
1422 kääbastik Setomaa Seto (EE) Laossina (?) Setomaa vald
1425 kääbastik Setomaa Seto (EE) Puugnitsa (Pugnitsa) Setomaa vald
1427 ristipuu Võrumaa Rõuge Vastse-Nursi/Nilbe (Nilbõ) Rõuge vald Kõrgemäe pettai
1429 kääbastik Setomaa Seto (EE) Rõsna-Saare (Rõsna-Saarõ; Haibakülä) Setomaa vald
1431 kääbastik Setomaa Seto (EE) Rõsna-Saare (Rõsna-Saarõ; Haibakülä) Setomaa vald
1433 kääbastik Setomaa Seto (EE) Velna (Vel´nä; Velnä; Navelino) Setomaa vald
1435 püha: puu Setomaa Seto (EE) Suurõ-Härmä (Suure-Härma; Härmä; Härma) Setomaa vald Kalmõtõ pettäi; Tuuma pettäi; Tuuma kattai
1436 pelgupaik Setomaa Seto (EE) Jõksi (Jekšina) Setomaa vald
1437 kalme Setomaa Seto (EE) Sirkova (Sirgova) Setomaa vald Plaasnamägi
1444 kääbastik Setomaa Seto (EE) Võmmorski (Võmorski; Võmmoski) Setomaa vald
1446 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Kellamäe (?) Rõuge vald Mustjärv
1459 jäljekivi Võrumaa Rõuge Mäe Võru vald
1460 püha: puu Võrumaa Rõuge Sika Võru vald
1466 lohukivi Võrumaa Rõuge Kõrgepalu Rõuge vald
1496 pärimus: koht Setomaa Seto (EE) Obinitsa (Abinitsa; Obiniste) Setomaa vald Juudatarõ; Hundikoobas; Kuradikoobas; Taraski koobas; Vanahalvatarõ; Soeoone koobas
1545 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Palumetsa/Meeldemäe Võru vald Paenujärv; Kakkõnu järv
1549 jäljekivi Tartumaa Otepää Vana-Otepää Otepää vald
1557 kivikalme(d) Tartumaa Nõo Külitse Kambja vald Pähnimägi
1558 kivikalme(d) Tartumaa Nõo Tamsa Nõo vald
1566 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Kirikumäe Võru vald Kerikoase
1567 pärimus: mets/salu/puud Võrumaa Kanepi Kiviküla (?) Kanepi vald Rootsi kuninga kased; Peeter I kased
1579 pärimus: koht Võrumaa Rõuge Sänna Rõuge vald Ihandumägi; Libemägi
1580 pärimus: mägi Võrumaa Rõuge Külma (?) Rõuge vald Vällämägi; Vällamägi
1582 pärimus: puu Võrumaa Rõuge Vana-Kasaritsa Võru vald Mari pedajas; Marinamäe pettäi; Marinamäe mänd
1584 ristipuu Võrumaa Rõuge Metstaga (Mõtstaga) Rõuge vald
1585 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Kose Võru vald Pappjärv
1589 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Ööbikuoru Rõuge vald Liinjärv
1592 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Vagulasoo; Võlsi; Võru linn Võru vald Tamula järv
1593 pärimus: muu veekogu Võrumaa Rõuge Ala-Vagula/Vagulasoo/Vagula/Järvere Võru vald Vagula järv
1613 tee Võrumaa Vastseliina Rammuka Rõuge vald Rootsi sõjatee; Rootsi kuninga sõjatee
1631 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kirbu Valga vald Laulatusemägi; Maarja mägi; Kalmetimägi
1632 kirik Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Maarja kirik
1633 asulakoht Võrumaa Karula Mähkli Antsla vald
1638 asulakoht Tartumaa Sangaste Vilaski Valga vald
1662 maahaudkalmistu Võrumaa Hargla Koikküla Valga vald Kalgiahju mägi; Kalmete
1665 maahaudkalmistu Võrumaa Hargla Lannamõtsa Valga vald
1670 püha: puu Võrumaa Hargla Hargla (Sooblase) Valga vald Ohvri pedajas; Ohvripettäi; Puugipettäi
1675 asulakoht Võrumaa Hargla Kalliküla Valga vald
1681 püha: kivi Võrumaa Hargla Tsirgumäe Valga vald
1682 püha: puu Võrumaa Hargla Ivaski Valga vald
1691 maahaudkalmistu Võrumaa Hargla Horsti Rõuge vald Ohvrimägi; Arstipalu; Orstipalu; Lutsupalu; Tinüsmatus; Tinuskaasik; Tinnüsmätus
1692 püha: kivi Võrumaa Hargla Horsti Rõuge vald
1717 pärimus: mägi Võrumaa Karula Väheru Valga vald Rahahaudumägi
1719 ristikivi Võrumaa Karula Mürgi Valga vald
1721 püha: locus Võrumaa Räpina Nulga Räpina vald Lipualune; Hiiokuup
1722 pelgupaik Võrumaa Räpina Nulga Räpina vald
1723 kääbastik Võrumaa Räpina Rahumäe Räpina vald
1724 kääbastik Võrumaa Räpina Rahumäe Räpina vald