Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1725 kääbastik Võrumaa Räpina Rahumäe Räpina vald
1726 püha: kivi Võrumaa Räpina Suure-Veerksu Räpina vald
1727 maahaudkalmistu Võrumaa Räpina Kuuksi Räpina vald
1728 kääbastik Võrumaa Räpina Ristipalo Räpina vald Puuskemägi
1729 asulakoht Võrumaa Räpina Lokuta Räpina vald
1731 maahaudkalmistu Võrumaa Räpina Parma Räpina vald Kalmete mägi
1739 linnamägi Võrumaa Räpina Võuküla Räpina vald Kindralihaud
1744 kääbastik Võrumaa Räpina Pindi Räpina vald Sõa kääpä
1745 lohukivi Harjumaa Hageri Angerja Kohila vald
1750 maahaudkalmistu Võrumaa Räpina Pahtpää Räpina vald
1760 püha: kivi Tartumaa Puhja Porinurme Elva vald Kurjavaimu kivi
1761 kääbastik Võrumaa Räpina Süvahavva Räpina vald Kalmata mägi; Sõjakääpad
1762 püha: kivi Tartumaa Puhja Vihavu Elva vald Heavaimu kivi
1765 asulakoht Võrumaa Räpina Süvahavva Räpina vald
1766 maahaudkalmistu Võrumaa Räpina Vinso Räpina vald
1768 maahaudkalmistu Võrumaa Räpina Veriora alevik Räpina vald Kruusamägi
1769 kääbastik Võrumaa Räpina Veriora alevik Räpina vald
1771 püha: mägi Võrumaa Räpina Linte Räpina vald Maarjamägi
1776 linnamägi Võrumaa Põlva Kauksi Põlva vald Leerimägi
1778 kääbastik Võrumaa Põlva Koolma Räpina vald
1779 kääbastik Võrumaa Põlva Koolma Räpina vald Kääpa mägi
1784 lohukivi Tartumaa Puhja Vihavu Elva vald
1785 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Varrete
1786 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Nasja Elva vald
1788 märgikivi Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Jaasi Kõrvakivi
1789 tee Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Sõjatee
1790 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Juhu Kabel
1792 asulakoht Võrumaa Põlva Mooste Põlva vald
1797 püha: kivi Võrumaa Põlva Varbuse Kanepi vald Ukukivi
1798 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Varbuse Kanepi vald Tsiakirikuvaremed
1799 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Varbuse Kanepi vald Kalmemägi
1802 linnamägi Võrumaa Kanepi Hurmi Kanepi vald Tilleoru Kantsimägi; Maakants; Matsikants
1804 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Alaküla Põlva vald Lillemägi; Lüllemägi
1809 asulakoht Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald
1810 kääbastik Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald Kääpa palu
1811 kääbastik Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald
1812 asulakoht Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald
1813 püha: kivi Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald Kuningakivi
1814 kääbastik Võrumaa Põlva Kääpa Võru vald
1815 kääbastik Võrumaa Põlva Kääpa/Mõrgi Võru vald
1816 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Villa Võru vald Kerikomägi; Kirikumägi
1817 asulakoht Võrumaa Põlva Villa Võru vald
1818 asulakoht Võrumaa Põlva Villa Võru vald
1819 kääbas Võrumaa Põlva Kääpa/Mõrgi Võru vald
1822 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Tsolgo (Tsolgu) Võru vald Kuupomägi; Kuupõmägi; Kalmete mägi; Matuse mägi; Pikajärve mägi; Kalmemägi
1824 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Metste Põlva vald
1825 kääbastik Võrumaa Põlva Metste Põlva vald Kalmate mägi
1826 linnamägi Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald Liinamägi
1827 kääbastik Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald Kääpamägi
1828 asulakoht Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald