Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1828 asulakoht Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald
1829 kääbastik Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald
1830 kääbas Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald
1831 jäljekivi Võrumaa Põlva Vana-Koiola Põlva vald
1833 asulakoht Võrumaa Põlva Mammaste Põlva vald
1837 kääbastik Võrumaa Põlva Kioma Põlva vald
1838 kääbas Võrumaa Põlva Kioma Põlva vald
1842 pelgupaik Võrumaa Põlva Vedo (Vedu) Põlva vald Kirstumägi; Kerstu mägi; Kirstõmägi
1843 püha: kivi Võrumaa Põlva Raiste Võru vald
1844 püha: allikas Võrumaa Põlva Koiola Põlva vald Silmaläte
1845 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Koiola Põlva vald
1846 asulakoht Võrumaa Põlva Vana-Koiola Põlva vald
1847 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Vana-Koiola Põlva vald Kindrali kalme
1850 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Juuriko (Juuriku) Kanepi vald
1851 pelgupaik Võrumaa Põlva Kõrista Kanepi vald Liinamägi
1852 kääbastik Võrumaa Põlva Viisli Põlva vald
1853 kääbastik Võrumaa Põlva Karilatsi Põlva vald
1854 kivikalme(d) Võrumaa Põlva Karilatsi Põlva vald
1855 kääbas Võrumaa Põlva Karilatsi Põlva vald
1857 ristipuu Võrumaa Põlva Rosma Põlva vald Ristipalo; Ristimets
1859 kirikuaed Võrumaa Põlva Põlva Põlva vald
1861 lohukivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald
1862 lohukivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald
1863 pärimus: kivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald Jaanikivi
1866 lohukivi Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1870 kirikuaed Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1871 keskaegne linnus Tartumaa Puhja Mõisanurme Elva vald Siidrilinn; Kavilda mägi; Siidri liina jalg; Sõjakeldrid
1872 püha: allikas Tartumaa Puhja Mõisanurme Elva vald Kave läte; Kavilda läte
1873 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Raiste Võru vald Raipemägi; Rõipõmägi
1874 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Raiste Võru vald Raipemägi; Rõipemägi
1877 püha: allikas Võrumaa Põlva Tsopa Võru vald Silmaläte; Silmäläte
1882 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Vanaküla Põlva vald Kalmeti mägi; Tennüsmägi; Kalmatõ mägi
1884 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald Kalmetimägi
1885 asulakoht Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald
1886 märgikivi Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald
1888 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald Kabelimägi
1889 asulakoht Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald
1891 pärimus: kivi Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald Eevakivi; Evakivi; Anne kivi
1899 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Võsivere Elva vald
1900 asulakoht Tartumaa Puhja Võsivere Elva vald
1910 asulakoht Tartumaa Puhja Härjanurme Elva vald
1916 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Kobilo Elva vald
1917 asulakoht Tartumaa Puhja Kobilu (Kobilo) Elva vald
1926 asulakoht Tartumaa Puhja Ängu (Engo; Engu) Elva vald
1930 asulakoht Tartumaa Puhja Lembevere Elva vald
1933 lohukivi Tartumaa Puhja Lembevere Elva vald
1934 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Lembevere Elva vald Kabeliase
1937 kääbastik Võrumaa Põlva Eoste Põlva vald Varbuspalu; Varbusepalu
1938 kääbastik Võrumaa Põlva Eoste Põlva vald
1939 asulakoht Võrumaa Põlva Eoste Põlva vald Keldrimägi