Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: [email protected]

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
6423 asulakoht Tartumaa Äksi Kobratu Tartu vald
6424 kivikalme(d) Tartumaa Äksi Kobratu Tartu vald Kabelimägi
6425 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Pupastvere Tartu vald Kabeli kink
6427 linnamägi Tartumaa Äksi Lähte Tartu vald Palalinn
6446 asulakoht Tartumaa Äksi Kärksi Tartu vald
6451 klooster Tartumaa Äksi Kärkna Tartu vald
6460 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Kobratu Tartu vald Kabelimägi
6489 tee Tartumaa Äksi Soitsjärve/Juula Tartu vald
6516 pärimus: kivi Tartumaa Äksi Põltsama Tartu vald Kalevipoja lingukivi
13196 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Kärkna Tartu vald
13206 kirik Tartumaa Äksi Äksi Tartu vald
13213 tee Tartumaa Äksi Kokora; Välgi; Elistvere; Soitsjärve; Saadjärve; Kärkna Tartu vald Rootsi tee; Munge tee
13216 pärimus: muu veekogu Tartumaa Äksi Saadjärve; Äksi; Valgma Tartu vald
13223 pärimus: kivi Tartumaa Äksi Äksi Tartu vald Suurkivi; Kalevikivi
6571 pärimus: kivi Tartumaa Äksi Kukulinna Tartu vald
13227 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Vedu Tartu vald Kabelimets
6573 märgikivi Tartumaa Äksi Raigastvere Tartu vald
6078 lohukivi Tartumaa Äksi Elistvere Tartu vald
6080 asulakoht Tartumaa Äksi Raigastvere
6081 kivikalme(d) Tartumaa Äksi Raigastvere Tartu vald
6082 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Raigastvere Tartu vald
6083 asulakoht Tartumaa Äksi Raigastvere Tartu vald
6084 asulakoht Tartumaa Äksi Visusti Jõgeva vald
6085 püha: puu Tartumaa Äksi Vedu Tartu vald Riibaku pärn
6086 püha: kivi Tartumaa Äksi Saadjärve Tartu vald
6087 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Vedu Tartu vald
6088 asulakoht Tartumaa Äksi Vedu Tartu vald
6090 asulakoht Tartumaa Äksi Põltsamaa Tartu vald
6091 asulakoht Tartumaa Äksi Äksi Tartu vald
6092 kirikuaed Tartumaa Äksi Äksi Tartu vald
6095 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Õvanurme Tartu vald
13007 tee Tartumaa Äksi Kärevere; Laeva Tartu vald
6096 püha: mägi Tartumaa Äksi Õvanurme Tartu vald
6097 püha: kivi Tartumaa Äksi Õvanurme Tartu vald
6098 asulakoht Tartumaa Äksi Valgma Tartu vald
6099 asulakoht Tartumaa Äksi Valgma Tartu vald
6101 asulakoht Tartumaa Äksi Voldi Tartu vald
6105 asulakoht Tartumaa Äksi Saadjärve Tartu vald
6106 lohukivi Tartumaa Äksi Saadjärve Tartu vald Kalevipoja lingukivi
6107 linnamägi Tartumaa Äksi Saadjärve Tartu vald Kukulinna linnamägi
6398 maahaudkalmistu Tartumaa Äksi Praaklima (Praaklimaa) Jõgeva vald Järve kalme
17678 märgikivi Järvamaa Ambla Räsna Järva vald
17686 pärimus: mägi Järvamaa Ambla Tapa Tapa vald Männikumägi
6946 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6947 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6948 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6949 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6950 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6951 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald
6952 lohukivi Järvamaa Ambla Rägavere Tapa vald