Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
6953 asulakoht Järvamaa Ambla Karkuse Tapa vald
6954 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Karkuse Tapa vald Toomamägi
6956 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Järvajõe Tapa vald
6958 asulakoht Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald
6959 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald Kalmeväli
6960 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald Kalmumägi
6961 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald
6962 lohukivi Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald
6963 lohukivi Järvamaa Ambla Naistevälja Tapa vald
6964 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Uudeküla Tapa vald
6965 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Uudeküla Tapa vald
5942 püha: kivi Järvamaa Ambla Karkuse Tapa vald
6967 maahaudkalmistu Järvamaa Ambla Savalduma Tapa vald Surnumägi
17719 tee Järvamaa Ambla Läpi Tapa vald
5947 püha: allikas Järvamaa Ambla Karkuse Tapa vald Hiiekaev; Hiiekaevu mägi
5949 märgikivi Järvamaa Ambla Näo Tapa vald
5954 püha: kivi Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald
6780 kirikuaed Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6781 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6782 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6783 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6784 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6785 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6786 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6787 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6788 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6789 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6790 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6791 lohukivi Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6796 asulakoht Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6806 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Prümli Järva vald
6807 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Prümli Järva vald
6808 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6809 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6810 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Prümli Järva vald
6811 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Prümli Järva vald Koolmelage; Kalmulage
6812 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald Kõrtsiase
6813 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Prümli Järva vald Tondimägi
6816 lohukivi Järvamaa Ambla Prümli Järva vald
6820 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6821 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6822 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6823 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6824 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6825 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6826 lohukivi Järvamaa Ambla Roosna Järva vald
6827 lohukivi Järvamaa Ambla Jõgisoo Järva vald
6828 asulakoht Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald
6829 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald
6830 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald Hundiaugu mägi