Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
6831 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald Kilgimägi
6832 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Raka Järva vald
6833 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Seene Järva vald
6834 lohukivi Järvamaa Ambla Käravete Järva vald
6835 lohukivi Järvamaa Ambla Käravete Järva vald
6836 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Raka Järva vald
6837 lohukivi Järvamaa Ambla Tammiku Järva vald
6838 asulakoht Järvamaa Ambla Raudla Tapa vald
6844 linnamägi Järvamaa Ambla Jäneda Tapa vald
6868 lohukivi Järvamaa Ambla Jootme Tapa vald
6873 lohukivi Järvamaa Ambla Kuru Tapa vald
6874 lohukivi Järvamaa Ambla Kuru Tapa vald
6875 lohukivi Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6876 lohukivi Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6877 lohukivi Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6878 lohukivi Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6879 lohukivi Järvamaa Ambla Räsna Järva vald
6880 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
5601 püha: locus Järvamaa Ambla Kukevere Järva vald Nõiamägi
6881 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6882 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6883 kivikalme(d) Järvamaa Ambla Räsna Tapa vald
6884 lohukivi Järvamaa Ambla Linnape Tapa vald
6887 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6888 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6889 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6890 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6891 lohukivi Järvamaa Ambla Pruuna Tapa vald
17643 kirik Järvamaa Ambla Ambla Järva vald
6892 lohukivi Järvamaa Ambla Pruuna Tapa vald
6894 tee Järvamaa Ambla Pruunakõrve; Lepasilla Kuusalu vald
6896 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6897 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald Ristikivi
6898 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6899 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
17651 jäljekivi Järvamaa Ambla Kadaka Tapa vald
6900 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6901 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6902 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6903 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6904 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6905 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6906 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6907 lohukivi Järvamaa Ambla Lehtse Tapa vald
6908 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6909 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6910 lohukivi Järvamaa Ambla Läste Tapa vald
6915 kivikalme(d) Järvamaa Anna Sõmeru Paide linn
6916 kivikalme(d) Järvamaa Anna Ojaküla Paide linn Kirikuase; Haavamägi
6917 püha: kivi Järvamaa Anna Ojaküla Paide linn Köstre kivi