Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Close help

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
2048 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Valguta Elva vald
3073 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald Kalmumägi; Taremägi
3075 kabeli/kirikuase Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald
3078 asulakoht Tartumaa Rõngu Tammiste Elva vald
3081 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Kahu Elva vald Kalmemägi; Võllamägi
3089 asulakoht Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3091 asulakoht Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3096 põllujäänused Tartumaa Rõngu Kõduküla Elva vald
3097 keskaegne linnus Tartumaa Rõngu Suure-Rõngu Elva vald
3098 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Rõngu Elva vald Hiugemägi; Hingemägi
3100 linnamägi Tartumaa Rõngu Purtsi Elva vald
3102 pärimus: mägi Tartumaa Rõngu Rootsi Elva vald Rootsimägi
3107 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald Mulgi kabel; Kabelimägi
3108 lohukivi Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3115 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3116 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3117 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3118 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Pühaste Elva vald
3126 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Rebaste Elva vald Käärmanni mägi
3129 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Atra Elva vald
3130 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Palamuste Elva vald Juudamägi
12606 kirikuaed Tartumaa Rõngu Rõngu Elva vald
12864 püha: koht Tartumaa Nõo Karijärve Elva vald Kabelialune
3139 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald
3140 kalme Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald Pangamäed
12612 kirik Tartumaa Rõngu Rõngu Elva vald
1861 lohukivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald
1862 lohukivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald
1863 pärimus: kivi Tartumaa Puhja Tännassilma Elva vald Jaanikivi
1866 lohukivi Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
3147 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald Kalmemägi
3148 kivikalme(d) Tartumaa Rõngu Koruste Elva vald
1870 kirikuaed Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1871 keskaegne linnus Tartumaa Puhja Mõisanurme Elva vald Siidrilinn; Kavilda mägi; Siidri liina jalg; Sõjakeldrid
1872 püha: allikas Tartumaa Puhja Mõisanurme Elva vald Kave läte; Kavilda läte
3155 maahaudkalmistu Tartumaa Rõngu Raigaste Elva vald Kabelimägi
3157 tee Tartumaa Rõngu Astuvere Elva vald Rootsimäe sõjatee
1884 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald Kalmetimägi
1885 asulakoht Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald
3165 jäljekivi Tartumaa Rõngu Kalmeküla Elva vald Saatana jalajäljega kivi
1886 märgikivi Tartumaa Puhja Kaimi Elva vald
1888 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald Kabelimägi
1889 asulakoht Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald
1891 pärimus: kivi Tartumaa Puhja Järveküla Elva vald Eevakivi; Evakivi; Anne kivi
3176 pärimus: mägi Tartumaa Rannu Lapetukma Elva vald Kaaprimägi
1899 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Võsivere Elva vald
3179 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Vehendi Elva vald
1900 asulakoht Tartumaa Puhja Võsivere Elva vald
110 linnamägi Tartumaa Nõo Uueküla Elva vald
3182 tee Tartumaa Rannu Noorma Elva vald