Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1961 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1962 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1963 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
1965 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
174 asulakoht Tartumaa Otepää Mõrtsuka Elva vald
1966 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Verevi Elva vald
175 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Mõrtsuka Elva vald Kabelimägi; Kalmemägi
177 asulakoht Tartumaa Otepää Makita Elva vald
178 maahaudkalmistu(kivikattega) Tartumaa Otepää Makita Elva vald Looga Kabelimägi
1975 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Tamme-Rakke Elva vald
184 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Nõuni Elva vald Kalmemägi; Kabelimägi; Kitka Kalmemägi; Peedu Kabelimägi; Ristimägi
1976 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Tamme-Rakke Elva vald
190 kivikalme(d) Tartumaa Otepää Räbiküla Elva vald Pihlussaar; Pihlusaar
1982 asulakoht Tartumaa Rannu Sangla Elva vald
193 asulakoht Tartumaa Otepää Päidla Elva vald
194 asulakoht Tartumaa Otepää Päidla Elva vald
1987 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Sangla Elva vald
1988 asulakoht Tartumaa Rannu Uniküla Elva vald
12742 pärimus: allikas Tartumaa Rannu Lapetukma Elva vald Maarja kaev
12743 märgikivi Tartumaa Rannu Lapetukma Elva vald
200 asulakoht Tartumaa Otepää Neeruti Elva vald
201 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Neeruti Elva vald Jaanimägi
203 asulakoht Tartumaa Otepää Elvaküla Elva vald
1995 kirikuaed Tartumaa Rannu Kirikuküla Elva vald
204 maahaudkalmistu Tartumaa Otepää Elvaküla Elva vald Kabelimägi
1999 asulakoht Tartumaa Rannu Rannu (?) Elva vald
2000 maahaudkalmistu Tartumaa Rannu Rannu Elva vald
2012 keskaegne linnus Tartumaa Rannu Rannu Elva vald Rannu loss
1760 püha: kivi Tartumaa Puhja Porinurme Elva vald Kurjavaimu kivi
1762 püha: kivi Tartumaa Puhja Vihavu Elva vald Heavaimu kivi
995 linnamägi Tartumaa Nõo Voika Elva vald
1763 asulakoht Tartumaa Puhja Vihavo Elva vald
2019 maahaudkalmistu Tartumaa Rannu Ervu Elva vald
12780 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Puhja Elva vald
2032 maahaudkalmistu Tartumaa Rannu Vehendi Elva vald
1266 tee Tartumaa Nõo Uueküla; Kobilu Elva vald
2034 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Vehendi Elva vald
2035 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Vehendi Elva vald
2038 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Kipastu Elva vald
1784 lohukivi Tartumaa Puhja Vihavu Elva vald
2040 asulakoht Tartumaa Rannu Kipastu Elva vald
1785 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Varrete
2041 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Kipastu Elva vald
1786 kivikalme(d) Tartumaa Puhja Nasja Elva vald
2042 kivikalme(d) Tartumaa Rannu Kipastu Elva vald
1788 märgikivi Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Jaasi Kõrvakivi
1789 tee Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Sõjatee
12541 tee Tartumaa Sangaste Kuigatsi; Soontaga Elva vald Kuningasild; Roosi kuninga sild
1790 maahaudkalmistu Tartumaa Puhja Nasja Elva vald Juhu Kabel
12798 pärimus: kivi Tartumaa Puhja Puhja Elva vald Konnikivi