Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
893 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Orava (Kakusoo) Võru vald Kalmato lohk
901 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
902 asulakoht Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
903 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
9863 püha: mägi Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Ristimägi
904 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
9864 püha: kivi Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
906 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
909 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
2958 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald
2959 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Mustja Võru vald
400 asulakoht Võrumaa Rõuge Roosisaare Võru vald
2704 püha: kivi Võrumaa Urvaste Kaapsoo (?) Võru vald Helsekivi; Else kivi
2960 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Aidaku Võru vald
1170 žalnik Võrumaa Vastseliina Luuska Võru vald
2962 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Heeska Võru vald
405 asulakoht Võrumaa Rõuge Vagulasoo Võru vald
917 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Antsumäe Võru vald Tammetsõõr; Tammelump; Ilmamägi
920 püha: allikas Võrumaa Vastseliina Andsumäe Võru vald Ilmamäe allikas; Tõivapera allikas
2712 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Majala Võru vald Kabeliase; Kirikumägi; Vannumäe varik; Halli varik
2713 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Majala Võru vald Kabeliase; Kirikumägi; Matusemägi; Halli varik
2714 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Hargi Võru vald Kalmetemägi; Pedastiku saar; Liivak
2715 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Hargi Võru vald
2460 jäljekivi Võrumaa Põlva Tsopa Võru vald
2716 püha: kivi Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald
2717 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Haava Võru vald Kalmemägi
926 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
2719 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald Parunimägi
1186 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
931 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Kasuka Võru vald Kalmete mägi
1187 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1188 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1189 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
934 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
1190 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Lasva (Mõsküla) Võru vald
1191 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Tsirgaski Võru vald
2727 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Osula Võru vald Kalmetemägi; Kellamägi; Kalmistu lohk
2728 püha: kompleks Võrumaa Urvaste Osula Võru vald Juudapedastik
2729 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Osula Võru vald
938 maahaudkalmistu Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
2731 püha: mets/salu/puud Võrumaa Urvaste Mustja Võru vald Pühaliistu tamm
940 kivikalme(d) Võrumaa Rõuge Andrimäe (Andremäe) Võru vald Vanakuradi kirik; Vanakurja kerik; Andrimägi
942 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Kalmemägi
2735 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Kaagu Võru vald Kirstkivi
947 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Ristimägi
1459 jäljekivi Võrumaa Rõuge Mäe Võru vald
1460 püha: puu Võrumaa Rõuge Sika Võru vald
2487 juhuleid Võrumaa Urvaste Järvere (?) Võru vald
7614 tee Võrumaa Rõuge Holopi (Hollopi) Võru vald
10946 ristipuu Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Tsirgaski Võru vald