Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1220 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Plessi Võru vald Lustimägi; Kunimägi
1225 pärimus: kivi Võrumaa Vastseliina Kerepäälse (Kerepealse)/Kapera Võru vald Piiskopikivi
3017 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Säre Võru vald Lootsikukivi; Loodsikukivi
2767 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Kärgula Võru vald Kirikuase
2776 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald Rootsi matus
1243 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald Mõrsjamägi
1245 pärimus: puu Võrumaa Vastseliina Noodasküla Võru vald Toborna petäi
1248 tee Võrumaa Vastseliina Hanikase Võru vald
1249 endine surnuaed Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald Saksamatus
1250 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald
9955 tee Võrumaa Vastseliina Savihoovi Võru vald
9956 pärimus: kivi Võrumaa Vastseliina Plessi Võru vald Warmer Stein; Tjoplõi kamen; Lämmikivi (?)
1255 kääbastik Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1256 kääbas Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1258 kääbastik Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere)/Vana-Saaluse Võru vald
9962 püha: puu Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
1003 jäljekivi Võrumaa Vastseliina Ala-Hanikase Võru vald
1259 kääbastik Võrumaa Rõuge Vana-Saaluse Võru vald Roodsikääpamägi
9963 lubjaahi Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald
1260 kääbas Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
5612 juhuleid Võrumaa Rõuge Ala-Vagula Võru vald
9966 püha: kivi Võrumaa Vastseliina Luhtõ (Luhte) Võru vald
9971 kihelkonnakalmistu Võrumaa Vastseliina Vastseliina Võru vald
1268 kääbastik Võrumaa Rõuge Meegomäe (?) Võru vald
3063 pärimus: koht Võrumaa Urvaste Majala; Vaabina Võru vald
3065 keskaegne linnus Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald Linnamägi
9979 kivirist Võrumaa Vastseliina Kasuka Võru vald Kalmete mägi