Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1102 kääbas Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
12366 libalinnus Võrumaa Rõuge Kolodsi (Kolotsi, Kolutse) Võru vald Liinamägi
1873 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Raiste Võru vald Raipemägi; Rõipõmägi
1106 kääbastik Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald Tabinapalu kalmed
1874 maahaudkalmistu Võrumaa Põlva Raiste Võru vald Raipemägi; Rõipemägi
12370 pärimus: mägi Võrumaa Rõuge Palgi Võru vald Ristimägi
12371 pärimus: mägi Võrumaa Rõuge Palgi Võru vald Ristimägi
1108 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald
1109 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald
1877 püha: allikas Võrumaa Põlva Tsopa Võru vald Silmaläte; Silmäläte
1110 kääbastik Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald Kääbastepalo
1112 kääbastik Võrumaa Vastseliina Puutli Võru vald
1114 kääbastik Võrumaa Vastseliina Juraski Võru vald
1115 kääbastik Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald
1116 linnamägi Võrumaa Vastseliina Hinniala Võru vald Päevapööramise mägi; Hobuseseljamägi; Hobõsõsälä; Päiväkäände mägi; Pääväpüürdmisemägi; Pöörämägi; Liinamägi; Taevatõusmise mägi
12383 libalinnus Võrumaa Rõuge Vana-Kasaritsa Võru vald Tammoro mägi
1120 asulakoht Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
2912 pärimus: koht Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald Vanakoa lohk; Vanakoalohk
1122 keskaegne linnus Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
1123 linnamägi Võrumaa Vastseliina Luhtõ (Luhte) Võru vald Liinamägi
1124 kivikalme(d) Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
2917 pärimus: koht Võrumaa Urvaste Hargi Võru vald Paabera lump; Paaperä lomp
2673 asulakoht Võrumaa Põlva Villa Võru vald
883 kääbastik Võrumaa Vastseliina Päka Võru vald Rootsi kalmed
2932 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Säre Võru vald Kärna pedaja
2933 kivirist Võrumaa Urvaste Osula Võru vald
886 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Päka Võru vald Kabeli kenk
12406 tee Võrumaa Rõuge Puiga Võru vald
888 linnamägi Võrumaa Vastseliina Päka (Päevakese) Võru vald Liivaksaare; Liivaksaar
889 kääbastik Võrumaa Vastseliina Orava Võru vald
2940 keskaegne linnus Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald Kursti liin
893 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Orava (Kakusoo) Võru vald Kalmato lohk
901 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
902 asulakoht Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
903 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Saetamme Võru vald
9863 püha: mägi Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Ristimägi
904 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
9864 püha: kivi Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
906 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
909 kääbastik Võrumaa Vastseliina Saetamme (Lehese) Võru vald
2958 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald
2959 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Mustja Võru vald
400 asulakoht Võrumaa Rõuge Roosisaare Võru vald
2704 püha: kivi Võrumaa Urvaste Kaapsoo (?) Võru vald Helsekivi; Else kivi
2960 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Aidaku Võru vald
1170 žalnik Võrumaa Vastseliina Luuska Võru vald
2962 pärimus: puu Võrumaa Urvaste Heeska Võru vald
405 asulakoht Võrumaa Rõuge Vagulasoo Võru vald
917 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Antsumäe Võru vald Tammetsõõr; Tammelump; Ilmamägi
920 püha: allikas Võrumaa Vastseliina Andsumäe Võru vald Ilmamäe allikas; Tõivapera allikas