Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
2712 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Majala Võru vald Kabeliase; Kirikumägi; Vannumäe varik; Halli varik
2713 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Majala Võru vald Kabeliase; Kirikumägi; Matusemägi; Halli varik
2714 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Hargi Võru vald Kalmetemägi; Pedastiku saar; Liivak
2715 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Hargi Võru vald
2460 jäljekivi Võrumaa Põlva Tsopa Võru vald
2716 püha: kivi Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald
2717 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Haava Võru vald Kalmemägi
926 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Tabina Võru vald
2719 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald Parunimägi
1186 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
931 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Kasuka Võru vald Kalmete mägi
1187 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1188 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
1189 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Paidra Võru vald
934 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Vahtseliina Võru vald
1190 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Lasva (Mõsküla) Võru vald
1191 kääbastik Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Tsirgaski Võru vald
2727 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Osula Võru vald Kalmetemägi; Kellamägi; Kalmistu lohk
2728 püha: kompleks Võrumaa Urvaste Osula Võru vald Juudapedastik
2729 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Osula Võru vald
938 maahaudkalmistu Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
2731 püha: mets/salu/puud Võrumaa Urvaste Mustja Võru vald Pühaliistu tamm
940 kivikalme(d) Võrumaa Rõuge Andrimäe (Andremäe) Võru vald Vanakuradi kirik; Vanakurja kerik; Andrimägi
942 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Kalmemägi
2735 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Kaagu Võru vald Kirstkivi
947 püha: kompleks Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald Ristimägi
1459 jäljekivi Võrumaa Rõuge Mäe Võru vald
1460 püha: puu Võrumaa Rõuge Sika Võru vald
2487 juhuleid Võrumaa Urvaste Järvere (?) Võru vald
7614 tee Võrumaa Rõuge Holopi (Hollopi) Võru vald
10946 ristipuu Võrumaa Vastseliina (Rõuge lahusmaatükk) Tsirgaski Võru vald
1220 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Plessi Võru vald Lustimägi; Kunimägi
1225 pärimus: kivi Võrumaa Vastseliina Kerepäälse (Kerepealse)/Kapera Võru vald Piiskopikivi
3017 pärimus: kivi Võrumaa Urvaste Säre Võru vald Lootsikukivi; Loodsikukivi
2767 kivikalme(d) Võrumaa Urvaste Kärgula Võru vald Kirikuase
2776 maahaudkalmistu Võrumaa Urvaste Sõmerpalu Võru vald Rootsi matus
1243 pärimus: mägi Võrumaa Vastseliina Piusa Võru vald Mõrsjamägi
1245 pärimus: puu Võrumaa Vastseliina Noodasküla Võru vald Toborna petäi
1248 tee Võrumaa Vastseliina Hanikase Võru vald
1249 endine surnuaed Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald Saksamatus
1250 maahaudkalmistu Võrumaa Vastseliina Külaoru Võru vald
9955 tee Võrumaa Vastseliina Savihoovi Võru vald
9956 pärimus: kivi Võrumaa Vastseliina Plessi Võru vald Warmer Stein; Tjoplõi kamen; Lämmikivi (?)
1255 kääbastik Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1256 kääbas Võrumaa Rõuge Halla Võru vald
1258 kääbastik Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere)/Vana-Saaluse Võru vald
9962 püha: puu Võrumaa Vastseliina Viitka (Kure-Pulli) Võru vald
1003 jäljekivi Võrumaa Vastseliina Ala-Hanikase Võru vald
1259 kääbastik Võrumaa Rõuge Vana-Saaluse Võru vald Roodsikääpamägi
9963 lubjaahi Võrumaa Vastseliina Loosi Võru vald