Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
1260 kääbas Võrumaa Rõuge Paloveere (Palovere) Võru vald
5612 juhuleid Võrumaa Rõuge Ala-Vagula Võru vald
9966 püha: kivi Võrumaa Vastseliina Luhtõ (Luhte) Võru vald
9971 kihelkonnakalmistu Võrumaa Vastseliina Vastseliina Võru vald
1268 kääbastik Võrumaa Rõuge Meegomäe (?) Võru vald
3063 pärimus: koht Võrumaa Urvaste Majala; Vaabina Võru vald
3065 keskaegne linnus Võrumaa Urvaste Linnamäe Võru vald Linnamägi
9979 kivirist Võrumaa Vastseliina Kasuka Võru vald Kalmete mägi
4190 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Põrga Viljandi vald
4191 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Põrga Viljandi vald
4193 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kannuküla Viljandi vald
4201 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kärstna Viljandi vald Rilli kivistik; Rilli kivestik
14595 kirik Võrumaa Hargla Hargla Valga vald
7447 tee Võrumaa Hargla Mõniste; Saru; Sakurgi; Kalliküla; Hargla; Laanemetsa; Koikküla; Juuta; Pugritsa; Kaagjärve; Raavitsa; Tinu; Tõlliste Valga vald
2096 pärimus: mägi Võrumaa Hargla Koiva Valga vald Lülle mägi
2098 pärimus: ala Võrumaa Hargla Lepa Valga vald Vanatarõ niit
2103 pärimus: koht Võrumaa Hargla Koiva Valga vald Must soot
7486 pärimus: puu Võrumaa Karula Kaagjärve Valga vald Vangikuusk
7487 tee Võrumaa Karula Järve (Mäeküla) Valga vald
7489 pärimus: koht Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Kuningasild; Kolme kuninga sild
7490 pärimus: mägi Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Keldrimägi
7493 tee Võrumaa Karula Kolski (?) Valga vald
2633 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Priipalu Valga vald Juudapalu; Juudalinn; Juudalinna palu
7497 pärimus: puu Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Rootsi petäi
2636 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Õlatu Valga vald
7501 märgikivi Võrumaa Karula Pikkjärve Valga vald
2639 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Õlatu Valga vald Kirikuase
2135 jäljekivi Võrumaa Karula Puusmetsa Valga vald
1631 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kirbu Valga vald Laulatusemägi; Maarja mägi; Kalmetimägi
1632 kirik Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Maarja kirik
1638 asulakoht Tartumaa Sangaste Vilaski Valga vald
2662 maahaudkalmistu Tartumaa Sangaste Uniküla Valga vald Sõgelsepa kirik
7526 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Karula Valga vald Viinakoajärv
2664 kivikalme(d) Tartumaa Sangaste Uniküla Valga vald Makke kirik
2680 kabeli/kirikuase Tartumaa Sangaste Väljaküla Valga vald
1662 maahaudkalmistu Võrumaa Hargla Koikküla Valga vald Kalgiahju mägi; Kalmete
10879 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Lajassaare (?) Valga vald Latsejärv
1665 maahaudkalmistu Võrumaa Hargla Lannamõtsa Valga vald
10881 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Rebasemõisa Valga vald Väike ja Suur Mustjärv
1670 püha: puu Võrumaa Hargla Hargla (Sooblase) Valga vald Ohvri pedajas; Ohvripettäi; Puugipettäi
1675 asulakoht Võrumaa Hargla Kalliküla Valga vald
10127 kirikuaed Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald
3216 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald Raudjärv
1681 püha: kivi Võrumaa Hargla Tsirgumäe Valga vald
1682 püha: puu Võrumaa Hargla Ivaski Valga vald
664 linnamägi Võrumaa Karula Rebasemõisa Valga vald Rebase liinamägi; Liinamägi
665 asulakoht Võrumaa Karula Karküla Valga vald
671 asulakoht Võrumaa Karula Rebasemõisa Valga vald
672 asulakoht Võrumaa Karula Lüllemäe Valga vald
677 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kaagjärve/Rautina (?) Valga vald Niklusmägi; Kabelimägi; Mikusmägi