Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
680 püha: kivi Võrumaa Karula Kirbu Valga vald
681 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Ringiste Valga vald Kuningamägi
685 maahaudkalmistu Võrumaa Karula Kirbu Valga vald
1717 pärimus: mägi Võrumaa Karula Väheru Valga vald Rahahaudumägi
1719 ristikivi Võrumaa Karula Mürgi Valga vald
10683 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Korijärve Valga vald Raudjärv
10690 tee Võrumaa Hargla Kalliküla Valga vald Lage-liiv; Lakõ-liiv; Lakõpalu
10727 pärimus: muu veekogu Võrumaa Karula Pikkjärve; Kirbu Valga vald Pikkjärv
6656 maahaudkalmistu Järvamaa Türi Tännassilma Türi vald
6657 kirikuaed Järvamaa Türi Türi linn Türi vald
6658 püha: locus Järvamaa Türi Türi linn Türi vald
6659 maahaudkalmistu Järvamaa Türi Äiamaa Türi vald Rebasemägi
6660 maahaudkalmistu Järvamaa Türi Äiamaa Türi vald Katkukalme; Mullakalme
6672 asulakoht Järvamaa Türi Lõõla Türi vald
6673 kivikalme(d) Järvamaa Türi Lõõla Türi vald
6674 kivikalme(d) Järvamaa Türi Lõõla Türi vald
6676 maahaudkalmistu Järvamaa Türi Lõõla Türi vald
6682 kivikalme(d) Järvamaa Türi Röa Türi vald
6683 maahaudkalmistu Järvamaa Türi Väätsa Türi vald Kalmumägi
13851 maahaudkalmistu Pärnumaa Vändra Lungu Türi vald
6684 tee Järvamaa Türi Retla Türi vald
14365 tee Järvamaa Türi Kabala; Retla Türi vald
6688 kivikalme(d) Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6689 lohukivi Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6690 lohukivi Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6691 kivikalme(d) Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6692 kivikalme(d) Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6693 lohukivi Järvamaa Türi Väätsa alevik Türi vald
6704 tee Järvamaa Türi Tudavere Türi vald
14152 tee Järvamaa Türi Vihi; Tõrvaaugu; Vilita; Särevere Türi vald Sõjatee
6729 pärimus: koht Järvamaa Türi Türi Türi vald
6757 pärimus: koht Järvamaa Türi Väätsa Türi vald
6762 tee Järvamaa Türi Äiamaa Türi vald Sõjatee
6772 tee Järvamaa Türi Vissuvere Türi vald
6775 märgikivi Järvamaa Türi Siugumetsa Türi vald
6779 tee Järvamaa Türi Kirna Türi vald
6794 pärimus: koht Järvamaa Türi Kärevere Türi vald Muuga mägi; Muuga oja
6795 tee Järvamaa Türi Vahastu; Piiumetsa Türi vald Poola sõjatee
6799 tee Järvamaa Türi Lõõla; Vahastu Türi vald Videviku Kaie tee
17575 tee Järvamaa Türi Mäeküla Türi vald
17582 tee Järvamaa Türi Paide; Kirila; Seinapalu; Rikassaare Türi vald
17585 pärimus: puu Järvamaa Türi Roovere Türi vald Kaarlipõlmas
16367 tee Järvamaa Türi Kanavere, Kirivalla, Siuge; Vaopere; Kadja; Aela; Maalema; Lõõla; Vissuvere; Nehatu; Kõrgeraba; Venevere; Väätsa; Röa; Prääma; Paide Türi vald
6641 asulakoht Järvamaa Türi Jändja Türi vald
6643 kivikalme(d) Järvamaa Türi Virika Türi vald
6647 kivikalme(d) Järvamaa Türi Raukla Türi vald
4096 püha: kivi Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Orjakivi; Istekivi; Orjalapse kivi
4097 kirikuaed Viljandimaa Helme Kirikuküla Tõrva vald
4098 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Patküla (Koorküla) Tõrva vald
4099 pelgupaik Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Kullamägi