Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
4415 jäljekivi Viljandimaa Helme Kirikuküla
4416 pärimus: mägi Viljandimaa Helme Helme Keldrimägi
4419 pärimus: koht Viljandimaa Helme Taagepera
4428 tee Viljandimaa Helme Kulli
4173 pärimus: mägi Viljandimaa Helme Puide Riiumägi
4458 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Tõrva linn
8559 tee Viljandimaa Helme Aitsra Kirikutee
8560 tee Viljandimaa Helme Aitsra Rootsi sõjatee
8580 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Möldre Orjakivi
8582 pärimus: mets/salu/puud Viljandimaa Helme Riidaja Põrgu laan
8584 tee Viljandimaa Helme Karjatnurme; Mäeküla; Veisjärve
8590 pärimus: koht Viljandimaa Helme Taagepera
8593 pärimus: puu Viljandimaa Helme Alamõisa
8594 pärimus: muu veekogu Viljandimaa Helme Helme Keisrijõgi
8607 pärimus: kivi Viljandimaa Helme Aitsra
8611 pärimus: koht Viljandimaa Helme Kärstna
183 asulakoht Tartumaa Otepää Nõuni
8642 pärimus: koht Viljandimaa Tarvastu Tinnikuru
12491 püha: koht Viljandimaa Helme [Ala]
6092 kirikuaed Tartumaa Äksi Äksi
12492 püha: koht Viljandimaa Helme [Pilpa]
2780 püha: mägi Tartumaa Sangaste Tollari Villemisilla mägi; Hiiemägi; Jaani kiriku ase; Mäe-Jaani kirikuase
4332 pärimus: muu veekogu Viljandimaa Helme Jeti Kokajärv
4336 pärimus: kivi Viljandimaa Helme