Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi hakkas Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabinet koostama 2000. aastal. Kogu Eesti ala hõlmava andmekogu eesmärgiks on koondada  infot muististe ja arheoloogiliste juhuleidude kohta. Kohaandmed rajanevad kihelkondlikul, mitte tänapäevasel haldusjaotusel ning ajaloolistel, 1977.  aasta haldusreformi eelsetel külanimedel

Kohtade moodulis vastab iga kirje mingile kohale maastikul. Iga koht omab unikaalset ID-koodi. „Kohad“ kujutavad endast olemasoleva teabe kodeerijapoolset  tõlgendust ning uue info lisandumisel võivad hinnangud muutuda.

Andmebaasis on võimalik teha otsinguid kõikide lahtrite järgi. Tärn (*) võimaldab otsida tühje, trellid (#) täidetud lahtreid. Sorteerida saab vaid nimekirja tabelipäises antud lahtriliikide järgi.

Andmebaas ei ole valmis. Andmeid sisestatakse ja süstematiseeritakse jooksvalt, mistõttu info pidevalt uueneb. Rohkem on tegeletud ajaloolise Võru-, Seto-, Tartu-, Viljandi- ja Pärnumaa alaga.

Küsimuste ja ettepanekutega saab pöörduda:

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, arheoloogia kabinet

Jakobi 2-211, Tartu

Telefon: 737 5653; 5518521

E-mail: riina.juurik@ut.ee

Koha ID Liik Vana mk Khk Vana küla Uus vald Rahvapärane kohanimi
4100 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Lüllemägi
4101 asulakoht Viljandimaa Helme Asu Tõrva vald
4117 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Koorküla Tõrva vald Kalmetemägi
4118 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kähu Tõrva vald Naba mägi
4119 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Kähu Tõrva vald Vahrete
4120 püha: kivi Viljandimaa Helme Kähu (Mäeküla) Tõrva vald Helgikivi
4121 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4122 lohukivi Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4123 lohukivi Viljandimaa Helme Möldre Tõrva vald
4124 linnamägi Viljandimaa Helme Patküla/Tõrva linn Tõrva vald Tansumägi; Tantsumägi
4125 asulakoht Viljandimaa Helme Patküla/Tõrva linn Tõrva vald
4126 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald Vahrete
4127 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald
4128 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Taagepera Tõrva vald
4129 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Pilpa Tõrva vald Kirikuase; Kirikumägi
4130 asulakoht Viljandimaa Helme Aitsra Tõrva vald
4131 püha: kivi Viljandimaa Helme Aitsra Tõrva vald
4132 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Hummuli Tõrva vald Kalmemägi; Rootsi kalme
4134 järveasula Viljandimaa Helme Koorküla (Jeti) Tõrva vald Koorküla Valgjärv; Vaiküla parv
4135 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald Kalme värat
4136 püha: mets/salu/puud Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald Lindsi saarik; Lintsisaarik
4137 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Jeti Tõrva vald
4140 asulakoht Viljandimaa Helme Piiri Tõrva vald
4141 asulakoht Viljandimaa Helme Puide Tõrva vald
4161 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Leebiku Tõrva vald
4162 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Liva Tõrva vald Saajamägi
4163 püha: kivi Viljandimaa Helme Lõve Tõrva vald
4164 kivikalme(d) Viljandimaa Helme Liva Tõrva vald
4166 maahaudkalmistu Viljandimaa Helme Riidaja Tõrva vald Surnumägi
8586 kabeli/kirikuase Viljandimaa Helme Kirikuküla Tõrva vald
3992 maahaudkalmistu Viljandimaa Tarvastu Maltsa Tõrva vald Kalmetu pedastik
4342 keskaegne linnus Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Kantsimägi
4092 püha: kivi Viljandimaa Helme Ala Tõrva vald
4093 püha: allikas Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Arstiallik; Arstiallikas; Helme allikas
4094 püha: allikas Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Pärliallik; Pärliallikas; Helme allikas; Helmede allikas
4095 pelgupaik Viljandimaa Helme Helme Tõrva vald Põrguhauad; Helme koopad
8194 asulakoht Pärnumaa Pärnu Altküla/Tammiste Tori vald
9231 maahaudkalmistu Pärnumaa Tori Sohlu Tori vald Rooma mägi; Roomamägi
9233 maahaudkalmistu Pärnumaa Tori Sohlu/Oore (Ore) Tori vald Poola kirikuase
9247 püha: kivi Pärnumaa Tori Taali Tori vald Võnnukivi; Võnnu kivi; Kalevipoja vestitasku kivi
9274 asulakoht Pärnumaa Tori Pulli Tori vald
9302 tee Pärnumaa Tori Levi Tori vald Laevatee
14432 tee Pärnumaa Pärnu Piiri; Kõdu; Seljaküla; Jänesselja; Vingiküla (Sibiküla); Pärnu Tori vald Oti tee
9323 tee Pärnumaa Tori Piiri; Kõdu; Seljaküla; Jänesselja; Vingiküla (Sibiküla); Pärnu Tori vald Oti tee
9329 pärimus: koht Pärnumaa Tori Tori Tori vald Tori põrgu; Kurjamäe augud
9845 püha: ala Pärnumaa Tori Päästale (Päästala) Tori vald Hiiesaar; Iiesaar
9846 püha: mets/salu/puud Pärnumaa Tori Päästale (Päästala) Tori vald
9847 püha: locus Pärnumaa Tori Päästale (Päästala) Tori vald Hiie aud; Iieaud; Vanksi iieaud; Tõnnivakk
10615 kivikalme(d) Pärnumaa Pärnu-Jaagupi Tabria Tori vald Kabel
9848 püha: kivi Pärnumaa Tori Päästale (Päästala) Tori vald Iiekivi