Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Plv: KK, Urgart 1922, 40-41 (2)

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Plv: KK, Urgart 1922, 40-41 (2)
Liik kääbastik
Koht 2371 Holvandi Kääbastepäälse kääbastik

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Põlva, Kiisa
Asukoht külast u 0,5 km põhja poole Kauksi teed mööda Purge talu metsas; esimesest kääbastegrupist 120 m kaugusel Kiisa küla pool

Märkused

ümmargused; kõiki kääpaid on veidi kaevatud

Kirjandus

Mss 114, 151