Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Rõu: IA, Indreko 1938

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Rõu: IA, Indreko 1938
Liik asulakoht
Koht 400 Tamula kiviaja I ja II asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Rõuge, Roosisaare
Asukoht Roosisaare kaldal, Terna tl maal

Märkused

ca 50 cm sügavuselt veest, asulakiht ka kaldal turbakihi all