Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Se: IA, Kõrge 1927 Me, 2

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Se: IA, Kõrge 1927 Me, 2
Liik kääbastik
Koht 1366 Obinitsa kääbastik

Asukohaandmed

Aadress (vana) Setomaa, Seto (EE), Obinitsa
Asukoht vt KK, lk 4

Märkused

surnuaia äärset pikka kääbast on ca 4m pikkuselt surnuaia poolses otsas lõhutud, selle kõrval asuvast ümarkääpast on alles ainult ca 1/3 (metsapoolne), kaugemal metsas on paarist kääpast kruusa võetud