Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Se: IA, Valk 1990, 11. - 13. juuni, 5 (I: 1)

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Se: IA, Valk 1990, 11. - 13. juuni, 5 (I: 1)
Liik kääbastik
Koht 1366 Obinitsa kääbastik

Asukohaandmed

Aadress (vana) Setomaa, Seto (EE), Obinitsa
Asukoht Obinitsa kääpad

Pärimus

Obinitsa surnuaia takah oll Vene-Rootsi sõjah suur lahing. Sääl oll kivirist tee veereh.