Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

TÜ PR 332

Üldandmed

Viide TÜ PR 332
Muistiseliik asulakoht
Koha ID 2256 Pikajärve Ala-Teoste asulakoht

Asukohaandmed

label_old_address Võrumaa, Kanepi, Pikkjärve
Uus küla Pikajärve

title_remarks

Pikajärve Ala-Teoste asulakoht; toodud 27.09.95 (A. Vindi, A. Tvauri, H. Valk), MK reg nr 11605