Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AI PR 3659: 1-33

Põhiandmed

Arhiiviviide AI PR 3659: 1-33
Liik asulakoht
Koht 400 Tamula kiviaja I ja II asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Rõuge
Asukoht Tamula ja Vagula järvede vahel Roosisaarel, Tamula järve loodeossa tungival neemel

Märkused

ak leiti 1938 a I. Kepniku poolt, kohal käis ka R. Indreko - proovikaevamised. Enamik esemeid leitud järvepõhjalt. Osad leiud kadunud 1944. a evakueerimise käigus. [põhikaart 54.17]