Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AI PR 3932: 1-332 (1)

Põhiandmed

Arhiiviviide AI PR 3932: 1-332 (1)
Liik asulakoht
Koht 400 Tamula kiviaja I ja II asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Rõuge
Asukoht Tamula ja Vagula järvede vahel nn. Roosisaarel, Tamula järve loodeossa ulatuval neemel

Märkused

Kaevanud R Indreko 18.08-01.09.1942.a. Kaevatud ruudud: c-n/22-23, i-j/24-25, osa ruutudest k 21 ja l 21; osa leide 1944. a evakueerimise ajal kaotsi läinud [põhikaart 54.17]

Kirjandus

R. Indreko kaevamisaruanne 1942