Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AI PR 3960: 1-395

Põhiandmed

Arhiiviviide AI PR 3960: 1-395
Liik asulakoht
Koht 400 Tamula kiviaja I ja II asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Rõuge
Asukoht Tamula ja Vagula järvede vahel nn. Roosisaarel, Tamula järve loodeossa ulatuval neemel

Märkused

kaevanud R. Indreko 5.-18.VIII.1943 (1-100) ja H. Moora 10.-19.VIII.1946 (101-395); 1943 a kaevand asus 1942. a omast N ja NW pool; ruudud k-r/24-25, n25, m26, ruutude n27 ja m 27 S-osa;

Pärimus

1946 a kaevand asus 1942. a omast lääne ja 1943 a omast edela pool (ruudud v-s/21-23)

Kirjandus

R. Indreko kaevamisaruanne 1943; H. Moora KA 1946