Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AI PR 5448

Põhiandmed

Arhiiviviide AI PR 5448
Liik asulakoht
Koht 31 Villa asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Võrumaa, Rõuge
Küla Villa
Asukoht Kalmatu, Soka ja Tika talude ümbrusest Haanja - Ruusmäe mnt ja sellest W pool jooksva oja vaheliselt alalt

Märkused

Leidsid muististe inspekteerimisel J. Peets, R. Visnap, S. Laul 28. apr 1987. a [Munamäe leht 3, põhikaart 44.98 AS TALLINNA PLAANILT]