Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AI PR 5483: 1-3

Üldandmed

Viide AI PR 5483: 1-3
Muistiseliik asulakoht
Koha ID 1675 Kalliküla asulakoht

Asukohaandmed

label_old_address Võrumaa, Hargla
Uus küla Kalliküla
Asukoht talu asemest 50-100 m N-pool olevad kartulimaad

title_remarks

kogunud A. Mäesalu, A. Kraut ja H. Valk 29.VI.1987 asulakoha edelaosast