Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Kam/Ote: IA, Valk 1991, 23. - 24. apr, 1 (1)

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Kam/Ote: IA, Valk 1991, 23. - 24. apr, 1 (1)
Liik asulakoht
Koht 170 Laguja asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Tartumaa, Otepää, Laguja
Asukoht See asub Ala-Kriisa talu (Tigase pere), Tori talu aseme ja Laguja oja vahelisel alal oja põhjaküljel ning Lipardi talust kuni 100 m ida poole ulatuval alal oja lõunaküljel