Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

Kenk 1971, 15 (2)

Põhiandmed

Arhiiviviide Kenk 1971, 15 (2)
Liik kääbastik
Koht 1366 Obinitsa kääbastik

Asukohaandmed

Aadress (vana) Setomaa, Seto (EE), Obinitsa

Märkused

1913 kaevas Obinitsa kääpaid vene asjaarmastaja-arheolooog N. V. Kreiton, kes kaevas läbi 1 pikliku ja 5 ümmargust kääbast. Ühest ümmargusest kääpast ei leitud midagi, teised ümmargused kääpad sisaldasid põletusmatuseid. Kreiton märgib kahte juhust, kus surnud tema arvates olid põletatud selleks tehtud liivakuhjatuse peal mingisuguses puust kambris. Mõlemal juhul oli säilinud teineteise suhtes nurgeti asetsevaid tukke. Suuremaid kive leiti kahe kääpa kuhjatises. Ühest kääpast leiti põlenud luude peale kummuli asetatud urn, mis oli valmistatud jämeda kivipuruga segatud savist. Mõnedes kääbastes esines hilisemaid matuseid.

Kirjandus

Kenk, V. 1971. Võrumaa arheoloogilisest uurimisest Kreutzwaldist tänapäevani. Võru (Käsikiri Võrumaa muuseumis; VK _ 2982:392 Ar 990:392)