Euroopa Liit
Euroopa Regionaalarengu Fond
Eesti tuleviku heaks

Tartu Ülikool, arheoloogia osakond, Jakobi 2, Tartu, tel 7 375 653

AK Ote: IA, Valk 1995, 27. sept (1)

Põhiandmed

Arhiiviviide AK Ote: IA, Valk 1995, 27. sept (1)
Liik asulakoht
Koht 183 Nõuni I asulakoht

Asukohaandmed

Aadress (vana) Tartumaa, Otepää, Nõuni
Asukoht Kassioti talu maal 70-100 m raadiuses, Tartu - Otepää maanteest 100 m lääne pool

Märkused

samast kohast ka nr AI 5881 ja 5825. Talu sissesõidutee põhjaküljel oleva tiigi kohal oli vanasti olnud allikas, ilmselt oli see muistse asulakoha veevõtukoht.