Muinsuskaitseameti poolt tehtud ettekirjutused. Ettekirjutused kuvatakse avalikule poolele välja 30 päeva peale ettekirjutuse tegemist.

jrk. nr Mälestis Täitmise esimene tähtaeg Koostas
352

Sillamäe kino

31.10.2018 Muinsuskaitseameti Ida-Viru maakonna vaneminspektor, Kalle Merilai