Muinsuskaitseameti poolt tehtud ettekirjutused. Ettekirjutused kuvatakse avalikule poolele välja 30 päeva peale ettekirjutuse tegemist.

jrk. nr Mälestis Täitmise esimene tähtaeg Koostas
350

Koolihoone Paides Tallinna t. 60

15.12.2017 Muinsuskaitseameti Järva maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf