Close help

Muinsuskaitseameti poolt tehtud ettekirjutused. Ettekirjutused kuvatakse avalikule poolele välja 30 päeva peale ettekirjutuse tegemist.

-