Rehemaja oma 1000-aastase arenguga on hoonetüübilt unikaalne. Seda leidub vaid Eestis ja Põhja-Lätimaal. Viimane sada aastat on aga toonud väga palju muudatusi nii meie elulaadi kui ka hoonestusse, nii et väga suur hulk rehemajadest on kas lammutatud ja asendatud kaasaegsemate hoonetega või jäänud poliitiliste tuulte käes omanikuta ning hävinud. Käesolevasse andmebaasi koondame andmeid Eesti Vabaõhumuuseumi või meie kaastöötajate poolt inventeeritud tänaseni kasutuses olevate rehemajade kohta.

Andmete kogumise aluseks on olnud inventeerimisjuhend ja ankeet (http://www.evm.ee/id/150/), mida oleme mõningal määral ka uuendanud ning mugandanud käesoleva elektroonilise andmekogu rajamisel. Metoodika väljatöötamisel on tuginetud varasematele hooneid puudutavatele etnograafilistele küsitluslehtedele ning inventeerimistele. Lisaks on Maa-arhitektuuri Keskuse vajadustest tulenevalt pandud rohkem rõhku ehituskonstruktsioonide seisukorrale. Põhirõhk langeb rehemajale, kõrvalhoonetele on pööratud oluliselt vähem tähelepanu. Andmekogu sisaldab (üksikute eranditega) hooneid, mida oleme määratlenud jätkusuutlikena ehk säilinud on põhiline konstruktsiooniline element, mis teeb rehemajast rehemaja - rehetoa karp.

Andmekogul on kaks kasutajatasandit - avalik ning uurija tasand. Esimesel juhul kuvatakse ainult väike osa kogu teabest, mida oleme taluõue, kõrvalhoone ning rehemaja kohta kogunud.

Kasutajanime saamiseks ning muude andmekogu puudutavate küsimustega pöörduda Eesti Vabaõhumuuseumi teaduri Rasmus Kase poole: rasmus(ät)evm.ee

Andmete kogumist on toetanud Kesk-Läänemere Programm:

Taluõu

Aadress: Saare maakond, Saaremaa vald, Luulupe, Mardi
Katastritunnus: 40301:007:0243 Inventeermise aeg: 24.07.2008 Inventeerija: Elo Lutsepp, Joosep Metslang, Kadi Karine

Rehemaja

Ehitusaasta: 1700 Ehitusja määramise viis: määratlemata
Konstruktsiooni osa Kirjeldus Staatus
Katus kambrite pool unkaaukudega kelp, teine viil (see pool hävinenud); eterniit ja tagumine pool katmata (roog) Rahuldav
Välissein tahutud rõhtpalk Rahuldav
Sokkel dolomiit Rahuldav
Aknad rehetuba: 1 aken 4-ruuduga (hingedeta), 2 väikest 6-ruuduga akent; kambrites 6-ruuduga topeltaknad (ees kambris 2, taga 2) Rahuldav
Väravad puuduvad (rehealune hävinenud) Hävinud

Hooned

Tüüp Ehitusaasta Kirjeldus
ait andmed puuduvad
saun 2008 paekivist vundament laotud
laut rehealusest edasi, palk, viilkatus, eterniit
käimla 2007-2007 rehealuse asemele rehetoa otsaseina juurdeeh 2007 käimla, enne oli kasutusel kuurina