Rehemaja oma 1000-aastase arenguga on hoonetüübilt unikaalne. Seda leidub vaid Eestis ja Põhja-Lätimaal. Viimane sada aastat on aga toonud väga palju muudatusi nii meie elulaadi kui ka hoonestusse, nii et väga suur hulk rehemajadest on kas lammutatud ja asendatud kaasaegsemate hoonetega või jäänud poliitiliste tuulte käes omanikuta ning hävinud. Käesolevasse andmebaasi koondame andmeid Eesti Vabaõhumuuseumi või meie kaastöötajate poolt inventeeritud tänaseni kasutuses olevate rehemajade kohta.

Andmete kogumise aluseks on olnud inventeerimisjuhend ja ankeet (http://www.evm.ee/id/150/), mida oleme mõningal määral ka uuendanud ning mugandanud käesoleva elektroonilise andmekogu rajamisel. Metoodika väljatöötamisel on tuginetud varasematele hooneid puudutavatele etnograafilistele küsitluslehtedele ning inventeerimistele. Lisaks on Maa-arhitektuuri Keskuse vajadustest tulenevalt pandud rohkem rõhku ehituskonstruktsioonide seisukorrale. Põhirõhk langeb rehemajale, kõrvalhoonetele on pööratud oluliselt vähem tähelepanu. Andmekogu sisaldab (üksikute eranditega) hooneid, mida oleme määratlenud jätkusuutlikena ehk säilinud on põhiline konstruktsiooniline element, mis teeb rehemajast rehemaja - rehetoa karp.

Andmekogul on kaks kasutajatasandit - avalik ning uurija tasand. Esimesel juhul kuvatakse ainult väike osa kogu teabest, mida oleme taluõue, kõrvalhoone ning rehemaja kohta kogunud.

Kasutajanime saamiseks ning muude andmekogu puudutavate küsimustega pöörduda Eesti Vabaõhumuuseumi teaduri Rasmus Kase poole: rasmus(ät)evm.ee

Andmete kogumist on toetanud Kesk-Läänemere Programm:

Taluõu

Aadress: Tartu maakond, Tartu vald, Igavere, Savi
Katastritunnus: 79402:002:0065 Inventeermise aeg: 24.07.2012 Inventeerija: Tenno Teidearu

Rehemaja

Ehitusaasta: 1910 Ehitusja määramise viis: Omaniku arvamus
Konstruktsiooni osa Kirjeldus Staatus
Katus Viilkatus tõrvapapi kattega, tõrvapapp pandud 2000, all sindel ja bemiit. Algselt on olnud kelpkatus õlgkattega, siis sindel ja hiljem bemiit. Halb
Välissein Rõhtsest ümarpalgist seinad, elamu osa rõhtse laudvoodriga eestiajast. Rahuldav
Sokkel Elamuosal madal maakiviusokkel. Rehealuse osal madal maakivisokkel, mis lahti kaevatud ja tugedeks pandud ehitusplokid. Halb
Aknad Eestiaegsed 3 raami ja 6 ruuduga aknad. Halb
Väravad Püstlaudadest väravad. Halb

Hooned

Tüüp Ehitusaasta Kirjeldus
laut 1910-1910 Hävinud laudast alles vaid kõrge maakivisokkel. Oli rõhtsest ümarpalgist seintega laut, mis vajus kokku ja palgid kütteks lõhutud.