ID: 1260 Nimi: Emmeline
Sisestatud: 11.07.2017
Päritolumaa: Inglismaa
Dateering: 19. sajand
Hukkumise aeg: 11.11.1860 Jõuallikas: aurulaev
Aadress: Territoriaalmeri, Liivi laht, Kura kurk, Pitkasääre madal
Otstarve: kaubalaev
Laevatüüp: aurik
Last: mitmesugused kaubad (masinad, mootorid, põllutööriistad ja nende osad, hobuseriistad, kangad, värv, 176 püssi, kedratud lõng, alkohol, äädikas, riideesemed, matid jm)
Hukulugu: Inglise aurik (kapten Matthew Brown) sõitis teel Hullist Riiga uduga Kuivasaare all madalale. Sõrvest ei saanud meeskond koheselt abi ning õhtuks oli masinaruumis 11 jalga vett. Reisijad ja meeskond püüdsid pääseda nelja laevapaadiga maale, kuid ei saanud randuda. Nad võttis peale üks Prantsuse prikk, mis lasi nad maale Kolka ninal Kuramaal. Meeskond esitas mereprotesti 11.11.1860. a Riias (LVVA.1.1736.1.11). Kuna laev jäi valveta, oli kohalikel - nii randlastel kui kaupmeestel jt - aega seal omatahtsi toimetada. Osa kaupu seisis Kuressaares müümata veel 1862. a jaanuaris. Riia avariikomissari (Dispacheur) kirjavahetusest selgub, et kaupade päästmisel, müügil ja oksjonitulude jagamisel oli palju arusaamatut ning kuritarvitusi. Kaubaomanikud saanud Kuressaare kaupmees Schmidti jt tegemistest suurt kahju ning juhtum kahjustavat Riia merekaubandust.
Objekti andmed: kandevõime 423 tonni (?)
Materjal: raud
Asukoha kirjeldus: Kuivasaar, enam kui miil Sõrve sääre tipust, Saaremaa
Arhiiviviide: LVVA.1736.1.8, l. 73-86p LVVA.1736.1.11, l. 144-201p EAA.968.1.2729
Allika viited ja kirjandus: Livländische Gouvernements-Zeitung, 223.12.1860