Vrakiregister on loodud 2010. aastal alanud Muinsuskaitseameti, Rahvusarhiivi, Eesti Meremuuseumi ja Rootsi Meremuuseumi kolmeaastase koostööprojekti „Laevavrakid: digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajalooallikatele“ akronüümiga „SHIPWHER“ raames. Projekti finantseeris Euroopa Regionaalarengu Fond Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi kaudu.

Vrakiregistrisse on kogutud materjale peamiselt Eesti vetes toimunud laevahukkude kohta nii allveearheoloogiliste välitööde käigus kui ka erinevatest arhiividest. Vrakiregistri rohkem kui tuhandest kirjest valdav enamik tugineb arhiivimaterjalidele ning Hollandis, Tallinnas ja Riias ilmunud ajalehtedele. Eestis on otsitud teemakohast infot Rahvusarhiivi ajalooarhiivist (EAA) ja riigiarhiivist (ERA) ning Tallinna linnaarhiivist (TLA). Välisarhiividest leidub vrakiregistris andmeid Rootsi riigiarhiivi, Hollandi rahvusarhiivi, Lübecki ja Amsterdami linnaarhiivi kogudest.

Andmeid sisestatakse ja avaldatakse jooksvalt ka peale projekti lõppu.

Rohkem informatsiooni vrakiregistri kohta leiad siin

ID Nimi Dateering Aadress Mälestis Otstarve Leitud
1278 Caspar 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1277 T-33 Korall 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 30958 sõjalaev Jah
1276 Liisa 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30964 kaubalaev Jah
1275 G90 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30961 sõjalaev Jah
1274 T-18 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30944 sõjalaev Jah
1273 Štš-408 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30945 sõjalaev Jah
1272 Štšit 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 30968 sõjalaev Jah
1271 teadmata 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1270 Trueheten (vigane kirjapilt) 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1269 Leonhard 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1268 St. Nikolai 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1267 Anna Margaretha 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1266 Wilhelmine 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1265 teadmata 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1264 Eurydice 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1263 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1262 Benedict 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1261 Malwina 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1260 Emmeline 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht, Kura kurk, Pitkasääre madal kaubalaev Ei
1259 Carl und Eduard 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1258 Eduard 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1257 Mercur 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1256 Akula 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30392 sõjalaev Jah
1255 S59 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30967 sõjalaev Jah
1254 L-2 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30963 sõjalaev Jah
1253 Kimolos 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 30962 kaubalaev Jah
1252 U 479 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30234 sõjalaev Jah
1251 U 679 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 30719 sõjalaev Jah
1250 Krimulda 20. sajand Sisemeri, Väinameri 27804 kaubalaev Jah
1249 Anna 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1248 Allkuja 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1247 Helge 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Hiiu väin, Triigi laht kaubalaev Jah
1246 Hiiula 20. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Jah
1245 HM-0670 20. sajand Sisemeri, Soome laht kalalaev Jah
1244 HT-0077 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kalalaev Jah
1243 ujuvtöökoda 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht abilaev Jah
1242 Fomalhaut 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht 27771 kaubalaev Jah
1241 Škiv 20. sajand Sisemeri, Väinameri sõjalaev Jah
1240 Ujuvdokk nr 58 20. sajand Sisemeri, Väinameri eriotstarbeline laev Jah
1239 Sancte Marcus 17. sajand Sisemeri, Soome laht 27869 kaubalaev Jah
1238 Saturn 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Jah
1237 Korejets 20. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Ei
1236 Sivutš 20. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Jah
1235 Vanya 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
1234 Iljuša 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
1233 Littegrundi vrakk 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht, Littegrund 27764 Jah
1232 Rodislav 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Ei
1231 Pearu 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
1230 Eevi 20. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Jah
1229 Eestirand 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1228 Lutš 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1227 Metallist 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Jah
1226 SBR-121 20. sajand Sisemeri, Soome laht eriotstarbeline laev Jah
1225 KIL-12 20. sajand Sisemeri, Soome laht abilaev Jah
1224 Slava 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin sõjalaev Jah
1223 Karl Marx 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht sõjalaev Jah
1222 Eva 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1221 Stadt Emden 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Sutu laht kaubalaev Ei
1220 Georg 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1219 Olga 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1218 Frau Altje 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1217 Worthy of Devon 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1216 Eagle 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1215 Sunbeam 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1214 Choice 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1213 Cyrus 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1212 Andre Theodore 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1211 London 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1210 Laurence 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1209 Thetis 19. sajand Sisemeri, Liivi laht reisi-kaubalaev Ei
1208 Iže 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
1207 teadmata Piiriveekogu, Pihkva järv kaubalaev Jah
1206 Annette 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1205 Linnea 20. sajand Sisemeri, Väinameri 27805 sõjalaev Jah
1204 Ižorets-42 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Jah
1203 John Lawson 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1202 Brunswick 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1201 Saarinen 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1200 Constantin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1199 Catharina Maria 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1198 St. Johannes 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1197 Oder 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1196 Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1195 Williams 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1194 Admiral Miaoulis 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1193 Constantin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1192 Abundance 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1191 Toiwo 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1190 Tyne 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1189 Niord 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1188 Margareth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1187 Josephina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1186 Catharina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1185 Helene 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1184 Anna 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1183 Ludwig 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1182 Gudin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1181 Graf von Paris 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1180 Oscar 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1179 Alfred 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei