Vrakiregister on loodud 2010. aastal alanud Muinsuskaitseameti, Rahvusarhiivi, Eesti Meremuuseumi ja Rootsi Meremuuseumi kolmeaastase koostööprojekti „Laevavrakid: digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajalooallikatele“ akronüümiga „SHIPWHER“ raames. Projekti finantseeris Euroopa Regionaalarengu Fond Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi kaudu.

Vrakiregistrisse on kogutud materjale peamiselt Eesti vetes toimunud laevahukkude kohta nii allveearheoloogiliste välitööde käigus kui ka erinevatest arhiividest. Vrakiregistri rohkem kui tuhandest kirjest valdav enamik tugineb arhiivimaterjalidele ning Hollandis, Tallinnas ja Riias ilmunud ajalehtedele. Eestis on otsitud teemakohast infot Rahvusarhiivi ajalooarhiivist (EAA) ja riigiarhiivist (ERA) ning Tallinna linnaarhiivist (TLA). Välisarhiividest leidub vrakiregistris andmeid Rootsi riigiarhiivi, Hollandi rahvusarhiivi, Lübecki ja Amsterdami linnaarhiivi kogudest.

Andmeid sisestatakse ja avaldatakse jooksvalt ka peale projekti lõppu.

Rohkem informatsiooni vrakiregistri kohta leiad siin

ID Nimi Dateering Aadress Mälestis Otstarve Leitud
1278 Caspar 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1277 T-33 Korall 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 30958 sõjalaev Jah
1276 Liisa 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30964 kaubalaev Jah
1275 G90 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30961 sõjalaev Jah
1274 T-18 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30944 sõjalaev Jah
1273 Štš-408 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30945 sõjalaev Jah
1272 Štšit 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 30968 sõjalaev Jah
1271 teadmata 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1270 Trueheten (vigane kirjapilt) 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1269 Leonhard 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1268 St. Nikolai 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1267 Anna Margaretha 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1266 Wilhelmine 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1265 teadmata 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1264 Eurydice 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1263 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1262 Benedict 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1261 Malwina 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1260 Emmeline 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht, Kura kurk, Pitkasääre madal kaubalaev Ei
1259 Carl und Eduard 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1258 Eduard 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1257 Mercur 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1256 Akula 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30392 sõjalaev Jah
1255 S59 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30967 sõjalaev Jah
1254 L-2 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30963 sõjalaev Jah
1253 Kimolos 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 30962 kaubalaev Jah
1252 U 479 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30234 sõjalaev Jah
1251 U 679 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 30719 sõjalaev Jah
1250 Krimulda 20. sajand Sisemeri, Väinameri 27804 kaubalaev Jah
1249 Anna 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1248 Allkuja 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1247 Helge 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Hiiu väin, Triigi laht kaubalaev Jah
1246 Hiiula 20. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Jah
1245 HM-0670 20. sajand Sisemeri, Soome laht kalalaev Jah
1244 HT-0077 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kalalaev Jah
1243 ujuvtöökoda 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht abilaev Jah
1242 Fomalhaut 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht 27771 kaubalaev Jah
1241 Škiv 20. sajand Sisemeri, Väinameri sõjalaev Jah
1240 Ujuvdokk nr 58 20. sajand Sisemeri, Väinameri eriotstarbeline laev Jah
1239 Sancte Marcus 17. sajand Sisemeri, Soome laht 27869 kaubalaev Jah
1238 Saturn 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Jah
1237 Korejets 20. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Ei
1236 Sivutš 20. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Jah
1235 Vanya 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
1234 Iljuša 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
1233 Littegrundi vrakk 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht, Littegrund 27764 Jah
1232 Rodislav 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Ei
1231 Pearu 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
1230 Eevi 20. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Jah
1229 Eestirand 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1228 Lutš 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1227 Metallist 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Jah
1226 SBR-121 20. sajand Sisemeri, Soome laht eriotstarbeline laev Jah
1225 KIL-12 20. sajand Sisemeri, Soome laht abilaev Jah
1224 Slava 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin sõjalaev Jah
1223 Karl Marx 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht sõjalaev Jah
1222 Eva 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1221 Stadt Emden 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Sutu laht kaubalaev Ei
1220 Georg 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1219 Olga 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1218 Frau Altje 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1217 Worthy of Devon 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1216 Eagle 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1215 Sunbeam 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1214 Choice 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1213 Cyrus 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1212 Andre Theodore 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1211 London 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1210 Laurence 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1209 Thetis 19. sajand Sisemeri, Liivi laht reisi-kaubalaev Ei
1208 Iže 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
1207 teadmata Piiriveekogu, Pihkva järv kaubalaev Jah
1206 Annette 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1205 Linnea 20. sajand Sisemeri, Väinameri 27805 sõjalaev Jah
1204 Ižorets-42 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Jah
1203 John Lawson 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1202 Brunswick 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1201 Saarinen 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1200 Constantin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1199 Catharina Maria 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1198 St. Johannes 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1197 Oder 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1196 Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1195 Williams 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1194 Admiral Miaoulis 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1193 Constantin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1192 Abundance 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1191 Toiwo 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1190 Tyne 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1189 Niord 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1188 Margareth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1187 Josephina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1186 Catharina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1185 Helene 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1184 Anna 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1183 Ludwig 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1182 Gudin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1181 Graf von Paris 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1180 Oscar 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1179 Alfred 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1178 Amalie 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1177 Troubadour 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1176 Jean 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1175 Ann & Sarah 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1174 Catharina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1173 Mary Jones 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1172 Ann & Eliza 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1171 Arethusa 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1170 Amond/Omond 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1169 Cyclope 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1168 Admiral Bingham 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1167 Vertrouwen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1166 Scotia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1165 Hugo 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1164 Sally 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1163 Coatham 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1162 Laurentia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1161 Ann 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1160 Hoffnung 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1159 George Palmer 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1158 Catharina Ann 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1157 Mary 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1156 Helena 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1155 George & Jane 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1154 Heinrich 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1153 Hoghton 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1152 Wilhelmine 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1151 William Jenkinson 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1150 Canaris 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1149 Julla 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1148 Geschwister 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1147 Louise 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1146 Zakrewsky 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1145 City of Durham 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1144 Phoenix 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1143 James Lewis 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1142 Hotspur 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1141 L`Occitanie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1140 Pehu 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1139 Nymph 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1138 Fennechina Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1137 Hoppet 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1136 Frau Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1135 Kielseng 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1134 Johannes 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1133 Anna Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1132 Hopewell 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1131 Branch 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1130 Sabina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1129 Landsblomsten 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Soela väin kaubalaev Ei
1128 Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1127 Minerva 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1126 Swallow 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1125 Hudson 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1124 Simon 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1123 Nile 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1122 Juno 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1121 Zufriedenheit 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1120 St. Peter 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1119 Clio 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1118 Shannon Packet 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1117 Gustava Luise/Gustava Luisa 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1116 Dorothea Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1115 Amadis 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Küdema laht kaubalaev Ei
1114 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
1113 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1112 Teite Witteveen 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1111 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1110 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1109 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1108 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1107 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1106 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1105 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1104 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1103 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1102 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1101 St. Johannes 17. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1100 Ilja Muromets 20. sajand Sisemeri, Väinameri sõjalaev Jah
1099 St. Nikolai 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1098 St. Aleksei 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1097 St. Joan 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1096 Windsbraut 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1095 Mathilde 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
1094 E. Russ 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30210 kaubalaev Jah
1093 l'Esperance 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1092 Hope 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1091 Jantine 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1090 Roopalahe vrakk 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Roopalaht kaubalaev Jah
1089 Volare 20. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Jah
1088 Saira 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1087 Saaremaa 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Jah
1086 Pärnumaa 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Jah
1085 Tšaika 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Jah
1084 Raketa 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Jah
1083 Ristna 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Jah
1082 Albatros 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1081 Altai 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Voosi kurk kaubalaev Jah
1080 Admiral Tšitšagov 20. sajand Sisemeri, Tallinna laht, Naissaare madal sõjalaev Jah
1079 St. Johann 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1078 Adelheid 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1077 Wilhelm Tell 19. sajand Sisemeri, Liivi laht reisi-kaubalaev Ei
1076 Pelle 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Tagalaht kaubalaev Ei
1075 Elisabeth 18. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1074 Peale und Plenty 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
1073 Gabriel 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1072 Carl Gustav 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1071 teadmata Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
1070 Käilakuju vrakk 19. sajand Majandusvöönd, Soome laht kaubalaev Jah
1069 Royal Minstrel 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30730 kaubalaev Jah
1068 Norrfjell 20. sajand Sisemeri, Läänemeri, Kihelkonna laht kaubalaev Ei
1067 Gannymede 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1066 teadmata 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1065 Nepthun 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
1064 Herman 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1063 Juffrouw Magdalena 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
1062 Courier 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1061 Amphion 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1060 Haleyon 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1059 Ida 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1058 Carl Fredrich 18. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1057 Mihkel/Mihhail 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1056 Puika 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1055 Pütt Taja 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1054 Rigborgs Minde 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pedassaare laht kaubalaev Ei
1053 Berdine Marie 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1052 Edmund 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht, Pühakari kaubalaev Ei
1051 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1050 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1049 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1048 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1047 Anna Maria 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1046 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1045 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1044 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1043 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1042 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1041 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1040 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
1039 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1038 IJzeren Kraan 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1037 Blauwe Leeuw 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1036 Gerechtigheid 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1035 Verleende Vrede 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1034 Sophia 18. sajand Sisemeri, Soome laht Ei
1033 Catharina Dorothea Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Väinameri, Soonlepa laht kaubalaev Ei
1032 Concordia 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1031 Veelind 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1030 Uranus 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1029 Ahto 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
1028 Sovinto 20. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
1027 Palma 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Soela väin kaubalaev Ei
1026 Bornholm 20. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1025 Möwe 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1024 Emma 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1023 Kronos 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1022 Saga 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1021 Harriet 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1020 Bertha 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1019 Former 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1018 Emma 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1017 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
1016 Friedrich Wilhelm 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1015 teadmata 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur katel kaubalaev Ei
1014 Carolina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur katel kaubalaev Ei
1013 Heinrich Wilhelm 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1012 Samuel Thornton 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1011 Esaias 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1010 Seehund 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
1009 Herta 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1008 W. Briggmann o Sohn 3 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1007 Urgo 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1006 Alma 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
1005 Svante 20. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1004 Marie von Oldendorp 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
1003 Methodius 20. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
1002 Paulina 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
1001 Carl Theodor 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Mustana madal kaubalaev Ei
1000 Bella 20. sajand Sisemeri, Läänemeri, Põtkelmaapank kaubalaev Ei
999 Karl Johan 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
998 Agio 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
997 Elsa 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
996 Nikolai Lebedev 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
995 Lisa 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
994 Hebe 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
993 Anna Sophia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
992 Margaretha/Margaret 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
991 Neptune 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
990 Eliza 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
989 Aid 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
988 Sophia Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
987 Glamorgan 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht, Kura kurk kaubalaev Ei
986 Erigone 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
985 St. Nicolai 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
984 Nelli 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
983 Gustava 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
982 Ark 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
981 Brigitta 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
980 Kingston 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
979 Pohjantähti 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
978 Mary Appleby 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
977 Brothers 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
976 Bonne mere 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
975 Oden 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
974 Imatra 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
973 Ariel 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Raudrahu kaubalaev Ei
972 Speculant 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
971 Jane 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
970 Osbaldeston 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
969 Van Egmond 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
968 Myran 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
967 L´heureux espoir 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
966 Rosalia/Rosalie 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
965 St. Peter 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
964 Elisa 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
963 John 19. sajand Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
962 Probe 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
961 Amalina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
960 Mathilde 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
959 27. Juni 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
958 Trine Marie 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
957 Providential 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
956 Conrad 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
955 Juno 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
954 Chance 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
953 Malina 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
952 Sophie 19. sajand Läänemeri kaubalaev Ei
951 Celuta 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
950 Vriendschop 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
949 Hermina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
948 Bentley 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
947 Altair 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 30728 sõjalaev Jah
946 Astrea 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
945 Wohlfahrt 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
944 St. Ivan 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
943 St. Nicolai 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
942 Valeria 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30729 kaubalaev Jah
941 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Jah
940 Marie 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Voosi kurk kaubalaev Ei
939 Constantin 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
938 Fride 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
937 Ewa 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
936 Walton 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
935 Marie Sophie 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
934 Janne 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
933 Olga 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
932 Marie Nathalie 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
931 jaht nr 185 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
930 Alexander 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
929 Carolina 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
928 Sköldman 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
927 Dankbarkeit 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
926 Wellington 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
925 Fürst Blücher 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
924 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
923 teadmata Majandusvöönd, Soome laht kaubalaev Jah
922 S-5 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30724 sõjalaev Jah
921 Christian 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
920 Mazeppa 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
919 St. Anna 18. sajand Sisemeri, Väinameri, Haapsalu laht kaubalaev Ei
918 Hoppet 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
917 Charlestow 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
916 Junge Meinert 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
915 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
914 Friedrich 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
913 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
912 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
911 teadmata 20. sajand Sisemeri, Läänemeri Jah
910 teadmata 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Jah
909 Neptun 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
908 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
907 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
906 Onni 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Tagalaht kaubalaev Ei
905 Olive 20. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
904 Freiheit 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
903 Anna Catharina/Anna-Katherina 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
902 Urgo 20. sajand Sisemeri, Läänemeri, Sääre laht, Sõrve madal kaubalaev Ei
901 Anna-Lina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
900 Marta Maria 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
899 Madda Maria 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
898 Utena 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
897 Kretinga 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
896 Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
895 Concurrent 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
894 Anna 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
893 Fjodor 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
892 Minerva 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
891 St. Zacharias 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
890 St. Catherina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
889 Beata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
888 St. Daloi/Sam Daloy 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
887 Lebed 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
886 St. Nicolai 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Muuga laht kaubalaev Ei
885 nimetu laev 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
884 St. Franciscus de Paulé 19. sajand Läänemeri kaubalaev Ei
883 Vulture 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri reisi-kaubalaev Ei
882 Anna Charlotta 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
881 Koivisto 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
880 Michael 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
879 Robert 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
878 Franklin 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
877 Annchen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
876 Emanuel 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
875 H. J. Plant 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
874 Rapid 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
873 Catharina Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
872 Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
871 Marie 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
870 James Mac Queen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Neugrund kaubalaev Ei
869 Olga 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
868 Anna Christina 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
867 Magdalene 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
866 Chase 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
865 Concurrent 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
864 Klaziena Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
863 Meta 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
862 Anna Caroline 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
861 Johanna Magrietha 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
860 Suosio 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
859 Wikingen 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Kungalepa laht kaubalaev Ei
858 Euphrat 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
857 Vivre 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
856 Friendship 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
855 Johannes 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
854 Prince Oscar 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
853 Coolock 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
852 Edmund & Arnold 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
851 Anna Louise 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
850 Helene Sophie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
849 Caecilie 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
848 Catharina 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
847 Anna 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
846 Minnet 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
845 Charity no 5 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
844 Ludwig Gustav 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
843 Black Sea 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
842 Dondangen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
841 Valerie Girard 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
840 Kopp 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lahepere laht kaubalaev Ei
839 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
838 Caroline 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Krässgrund kaubalaev Ei
837 Eva Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
836 Capri 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
835 Charlotte 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
834 Balthasara 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht, Kakumäe laht kaubalaev Ei
833 Cassandra 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
832 Jastreb 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
831 Försigtigheten 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
830 Wilhelmine 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
829 Auguste 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
828 Johann Heinrich 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
827 nimetu laev 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
826 Ocean Queen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
825 Corsair 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
824 Herald 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
823 Admiral 19. sajand Sisemeri, Väinameri reisi-kaubalaev Ei
822 Selene 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
821 Anna Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
820 Elisa 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
819 Michael 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Krässgrund kaubalaev Ei
818 Louise 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
817 Urdur 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
816 John Geddie 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
815 Nikolai 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
814 Friedrika 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
813 Philipp 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
812 Imogen 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
811 Phya 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
810 Johannes 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
809 Palmerston 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
808 Alexandrine 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
807 Caroline 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
806 Klara 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
805 Hoppet 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
804 Philemon 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
803 Sofia 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
802 Guttenberg 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
801 Elise 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
800 Snäckan 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
799 Providentia 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
798 Wentla 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
797 Kepia 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
796 Olivier 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
795 Medborger 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
794 Paul 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
793 Charente 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
792 John Martin 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
791 Neptun 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
790 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
789 nimetu laev 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
788 Pythia 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
787 Robert and Isabella 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
786 Lemnos 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
785 Mikkel 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
784 Echo 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
783 Matura 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
782 Philaret 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
781 Viatic 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
780 Martin Luther 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
779 Louise 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur Väin kaubalaev Ei
778 Sophia 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
777 Madame Therese 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
776 Forsöget 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
775 Neptune 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
774 Wattran 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
773 Charlotte 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
772 Sv. Pjotr 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
771 Lina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
770 Vlas 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
769 Jenny 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
768 Britannia 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
767 Johann 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
766 Flying Eagle 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
765 Meta 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Keibu laht kaubalaev Ei
764 Apollo 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
763 S-310 20. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Jah
762 Otawa 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
761 Noordster 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
760 Trebröder 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
759 Nöjet 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
758 Fjodor (Fedor) 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
757 Duan/Düna 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
756 Itowa 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
755 Carl (of) Bathurst 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
754 St. Nil 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
753 Johannes 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
752 Perscverance 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
751 Diplomana 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Raudrahu kaubalaev Ei
750 Atlas den andra 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
749 Carolus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
748 Twå Bröder 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
747 Seks Svedskende 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
746 Tasso 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
745 Aurora 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
744 Enigheden 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
743 nimetu laev 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
742 West 20. sajand Sisemeri, Väinameri 27770 uurimislaev Jah
741 Fennia 19. sajand Sisemeri, Soome laht 27765 kaubalaev Jah
740 Mardus 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
739 Meeme 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 27872 sõjalaev Jah
738 Constantin 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
737 Kedron 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
736 Neptun 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
735 Epsilon 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Ihasalu laht kaubalaev Ei
734 Catharina 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
733 Anna 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
732 Norna 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
731 Anna Emilie 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
730 Mercer 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
729 Virsaitis 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 30209 sõjalaev Jah
728 Ida 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
727 Glotovi vrakk Territoriaalmeri, Läänemeri 27878 kaubalaev Jah
726 Vegas 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kalalaev Jah
725 Cora 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
724 St. Kaspar 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
723 Anna 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
722 Industrie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
721 Lord Wenlock 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
720 Igor 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
719 Palestine 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
718 Hoffnung 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
717 Georg Alexander 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
716 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30233 kaubalaev Jah
715 Abus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
714 Imogen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
713 Elsina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
712 Carolina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
711 Vassili Velikii 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
710 Helena 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
709 Lady Scott 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
708 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
707 Symetry 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
706 Lootsi tänava vrakk 13. sajand Harju maakond, Tallinn, Lootsi 8 30188 kaubalaev Jah
705 Astarte 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
704 Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
703 Celsus 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
702 Ellen 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
701 Success 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
700 Marie Anette 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
699 Helene Marie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
698 Dissington 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
697 Aina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
696 Catrina/Catharina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
695 Gefina 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
694 Fritz von Arenstorff 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
693 Aurora 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
692 Roselle 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
691 nimetu 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
690 Ivan 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
689 Helena 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
688 St. Nikolai 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
687 Ustinja Pravorna 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
686 Bonne Adele 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
685 Jupiter 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
684 Providentia 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
683 Maria 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
682 Argo 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
681 Umerennõi/Umerennost 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
680 Sv. Ustina 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
679 Friederica 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
678 teadmata 18. sajand Majandusvöönd, Soome laht Jah
677 Meyersledge 20. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Jah
676 Lykan 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
675 Defence 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
674 Elferweg 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
673 Ramoncito 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
672 Johann 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
671 Robert Peel 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
670 Johan 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
669 Erzengel Michael 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
668 St. Nikolai 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
667 Rosalie 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
666 Rita 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
665 Selma 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
664 Saint George 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Ei
663 Söblomsten/Sjöblomsten 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
662 Hinderika 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
661 John 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
660 Haddohouse 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
659 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
658 Frau Annette 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
657 Navarino 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
656 Frau Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
655 Marie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
654 Activ 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
653 Mentor 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
652 Ark 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
651 Heinrich 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
650 Blackwater 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
649 Hoffnung 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
648 St. George 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
647 Sv. Jakov 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
646 Monkwearmouth 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
645 Volna 20. sajand Sisemeri, Soome laht abilaev Jah
644 Magdeburg 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri sõjalaev Jah
643 Star 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
642 Juliana/Juliane 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
641 Sif 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
640 Alexander 19. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
639 Dervent 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
638 Hallyards 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
637 Jelizaveta 20. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Jah
636 teadmata 20. sajand Sisemeri, Soome laht sõjalaev Jah
635 Louise Bosselmann 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
634 Lisette 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
633 Clio 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Luidja laht kaubalaev Ei
632 Dorette 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
631 teadmata 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht kaubalaev Jah
630 teadmata 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht kaubalaev Jah
629 Graf Heyden 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
628 Mathilda 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
627 Expedit 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
626 Norden 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
625 S-345 20. sajand Sisemeri, Soome laht 27808 sõjalaev Jah
624 Yoldia I 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Haapsalu laht, Eeslaht uurimislaev Jah
623 Anna 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
622 Jula Hapsal 1 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
621 Friederika Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
620 Helene 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
619 Johan 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
618 Susanna 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
617 Alisa 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
616 Tõotus 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
615 Pakri 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
614 Panevežys 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
613 Sergei 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
612 Nikolai 20. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
611 John 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
610 Julius 20. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
609 Europa 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
608 Dana 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
607 Anna-Abo 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
606 Robert 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
605 Magdalena 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
604 Mabel 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
603 Mary Fenwick 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
602 Elo 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
601 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
600 Ellida 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
599 Amity 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
598 Puget 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
597 Urania 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
596 Bolderaa 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
595 John 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
594 Thalia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
593 St. Gavril 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
592 Astrahan 18. sajand Sisemeri, Läänemeri 30739 sõjalaev Jah
591 Wroclaw 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Jah
590 Jan & Antoon/Jan & Anton 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
589 Ida & Albertine 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
588 Hemmo Hyleko 19. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
587 Harmonie 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
586 Florence 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Soela väin kaubalaev Ei
585 Diewerdina 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
584 Bernardus 20. sajand Sisemeri, Küdema laht kaubalaev Ei
583 Aurora 19. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
582 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
581 Standart 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
580 Alida Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
579 Abraham & Theodorus 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
578 Ynske Wildervank 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
577 Vijf Gebroeders 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
576 Victoria 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
575 St. Petersburg 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
574 Grietje 19. sajand Sisemeri, Soela väin kaubalaev Ei
573 Hillechina Vos 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
572 Sara 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
571 Ooijevaar 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
570 Lavinia 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
569 Nieuwediep 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
568 Eva 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
567 Folkefesten 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
566 Hermine 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
565 Union 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
564 Maria 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
563 Marchiena Margaretha/Marchina Margaretha 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
562 Johanna Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
561 Jonge Jan 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur katel kaubalaev Ei
560 Neerlands Welvaren 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
559 Pomona 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
558 Neptunis 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
557 Sancten Catharina/Vrouw Catharina 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
556 Sophia Dorothea 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
555 Patriarch Jacob 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
554 St. Nicolaas 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
553 Jonge Fredrick 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
552 Juffrouw Anna Petronella 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
551 Juffrouw Cornelia 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
550 Juffrouw Anna 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
549 St. Johannes 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
548 Dolfijn 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
547 Hoop 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
546 Halve Maan 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
545 Anna 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
544 Waechsaemheit/Waakzaamheid 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
543 Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur katel kaubalaev Ei
542 Pardijsen Zeepaart 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
541 St. Pieter 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
540 Juffrouw Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
539 Broek in Waterland 18. sajand Territoriaalmeri, Liivi laht kaubalaev Ei
538 Pegasus 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
537 Dorothea Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
536 Walvis 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
535 DrijEenigkeit/Drieenigheid 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
534 Zwarte Waterhond 18. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
533 St. Alexander 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
532 St. Petrus 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
531 Johan Adrian 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
530 Mary 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
529 Jonge Tobias 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
528 Karreman 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Paldiski laht kaubalaev Ei
527 Generaal gouverneur van Roose 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
526 Christian 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
525 Fredrikshaven 18. sajand Sisemeri kaubalaev Ei
524 Juffrouw Janneke Lam 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
523 Dorothea Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
522 Vrindschap/Prins van Friesland 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
521 Geregtigheijd (Gerechtigheid) 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
520 Maria 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
519 Maria 18. sajand Soome laht kaubalaev Ei
518 Ebenezer 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
517 St. Peter 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
516 Charming Molly 18. sajand Soome laht kaubalaev Ei
515 Expedition 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
514 Drie gebroeders (van Dort/Dordt) 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
513 Fortuna 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
512 Morgenster 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
511 Ebenezer 18. sajand Territoriaalmeri kaubalaev Ei
510 St. Andries/Andreas 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
509 Gekroonde Moor/Gekrönte Mohr 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
508 Juffrouw Regijna 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
507 Beurs van Dordrecht 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
506 Worstelende Jacob 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
505 Wijnvat 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
504 Jonge Nicolaas 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
503 Dorothea Magdalena/Magdalena Dorothea 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
502 Bloeijende Garste 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
501 Witte Duijff (Duif) 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
500 Jonge Johanna 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
499 Perl (Parel) 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
498 Teijgere (Tijger/Tiger) 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
497 Pomoshtshnyi 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri sõjalaev Ei
496 Nikolai 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
495 Camperdown of Dundee 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
494 Elisa Amalia /Elise Amalie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
493 Emmaluck 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
492 Maria Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
491 Gute Werner 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
490 Leo 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
489 Pan 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
488 Delta 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
487 Wuojoki 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
486 Myrtle 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 22265 sõjalaev Jah
485 MO-410 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
484 Amanda 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
483 Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
482 Effingham 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
481 Sterkel 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
480 Elis 20. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
479 Chaturanga 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
478 Leger 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
477 Hillechiena Reina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
476 Christina 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kalalaev Jah
475 Serbino 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Jah
474 Dankbarkeit 19. sajand Läänemeri kaubalaev Ei
473 Ivan 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
472 Tritton 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
471 Lummegiena 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
470 Pärnu koge 13./14. sajand Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu jõgi kaubalaev Jah
469 Georg Ludwig et Anna Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
468 St. Michael 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
467 Marshland 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
466 Stately 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
465 Merikaru 20. sajand Sisemeri, Väinameri tehniline laev Jah
464 Derby 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Jah
463 Barteld Herman 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht 27868 kaubalaev Jah
462 Voltigeur 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
461 Emma 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
460 Richard Reynolds 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
459 Uslužnik 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
458 Park 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
457 Tuschman? 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
456 Hruland 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
455 Mercurius 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
454 John Meurs 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
453 Tre Bröder 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
452 Wilhelmina 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
451 Christina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
450 Obštšee Stšastje 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
449 Forward 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
448 Chandernagore 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
447 Marianne/ Marianna 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
446 Lion 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
445 Admiral Kanaris 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
444 Ruphine & Gabrielle 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Kaleste laht kaubalaev Ei
443 Fergus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
442 Maria 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
441 Johan 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
440 Forsyth 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
439 Loots 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht abilaev Jah
438 Lohikoski 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
437 Justinian 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
436 Nereiden 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
435 Uisko 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht sõjalaev Jah
434 Tutti 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht abilaev Jah
433 Eino 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht abilaev Jah
432 Oreb 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
431 Maasilinna vrakk 16. sajand Sisemeri, Väinameri, Väike väin kaubalaev Jah
430 Legatus 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
429 Zeemeeuw 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
428 Joann Zlatoust 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
427 Hermann Fromhold 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
426 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht Ei
425 Nancy 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
424 Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
423 St. Ilja 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
422 Myran 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
421 NT-17 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht abilaev Jah
420 Reinbek 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht kaubalaev Jah
419 Berkut 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
418 Beata 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
417 Undaunted 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
416 Elise 19. sajand Soome laht kaubalaev Ei
415 Aastroom 19. sajand Soome laht kaubalaev Ei
414 Elias 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
413 Scipio 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
412 Nordstern 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
411 Libawa 19. sajand Sisemeri, Väinameri sõjalaev Ei
410 Caledonia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
409 Marmion 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
408 Ann 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
407 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
406 Forester 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
405 Travemünde 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
404 Katrinenberg 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
403 Toivo 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
402 Bloman 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
401 Arado 196 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalennuk Jah
400 Kiipsaare vrakk 20.sajand Saare maakond, Saaremaa vald, Metsaküla küla kalalaev Jah
399 Charlotte 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
398 Emma 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
397 Isabella Hay 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
396 Providentia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
395 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Ei
394 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
393 St. Pawl 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
392 Dobroi Nadežnoi 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
391 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
390 teadmata 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
389 alus nr 21 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal sõjalaev Ei
388 Forsekert 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
387 Heinrich 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
386 teadmata 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Jah
385 St. Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
384 St. Alexander 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Ihasalu laht kaubalaev Ei
383 St. Nicolai 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
382 Constantin 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht sõjalaev Ei
381 Pilger 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
380 St. Jacob 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Ei
379 St. Joan 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
378 Segetia 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
377 Cornelia Berendina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
376 Luga 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
375 Krambol T-213 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht sõjalaev Jah
374 Klaziena 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
373 Zephir 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
372 Snowdrop 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
371 Elisabeth Lewis 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
370 Latimer 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
369 Johanna 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
368 Hoffnung 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
367 M-103 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30978 sõjalaev Jah
366 Železnodorožnik 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30731 kaubalaev Jah
365 Kazanets 20. sajand Sisemeri, Soome laht 29967 sõjalaev Jah
364 Jason 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
363 Fursten 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
362 War Hawk 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
361 Darien 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
360 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht sõjalaev Ei
359 Baltic 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
358 St. Constantin 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
357 Mathias Hinrich 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
356 Friends Adventure 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
355 Jane 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
354 Northumberland 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
353 Obštšee Tšastje 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
352 Ulrica Friederica 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
351 Elisabeth 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
350 Hermann 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
349 Natalia Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
348 St. Maria 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
347 Truvor 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht tehniline laev Jah
346 Krišjanis Valdemars 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht tehniline laev Jah
345 Marie 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
344 Albion 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
343 teadmata 20. sajand Sisemeri, Läänemeri, Tagalaht kaubalaev Jah
342 F-112600 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
341 teadmata 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
340 DMM-2 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
339 DB-3 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri sõjalennuk Jah
338 teadmata 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
337 Försöget 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
336 Jaen Teär 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht 27763 kaubalaev Jah
335 Bungsberg 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht 31005 kaubalaev Jah
334 Pjotr Veliki 20. sajand Sisemeri, Soome laht 27772 tehniline laev Jah
333 Amrumbank 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 30727 abilaev Jah
332 Jessie 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
331 Trent 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
330 Strela 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
329 Kristenbrun 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Jah
328 Axel Carl 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Jah
327 Alajõe paat Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Alajõe küla Jah
326 Totuus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
325 Julia 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
324 Altja vrakk 20. sajand Sisemeri, Soome laht Jah
323 Mustoja vrakk 18. sajand Sisemeri, Soome laht Jah
322 Abaja vrakk 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht Jah
321 Baltic 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal reisi-kaubalaev Ei
320 Gloria Deo 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
319 Lucca 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
318 Etoile de la mer 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
317 Nornen 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
316 George Douthwaite 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
315 Fortuna 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
314 Concordia 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
313 Alexander der Erste 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
312 Maria 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
311 Johann Hinrich 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
310 Alina 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
309 teadmata 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
308 St. Peter 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
307 Friheten 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
306 Tartar 19. sajand Sisemeri, Väinameri sõjalaev Ei
305 Morgenstern 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
304 Anna Maria 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
303 St. Philip 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
302 Nicolai 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
301 Dauntless 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
300 Wave 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
299 Ezio 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
298 Flora 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
297 J. W. Johnson 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
296 Najaden 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht 27766 kaubalaev Jah
295 Betmusa vrakk Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Paslepa küla Jah
294 Falcon 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
293 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
292 St. Michael 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
291 St. Vassili 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht? kaubalaev Ei
290 St. Victor 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
289 Molnia 18. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin sõjalaev Ei
288 St. Nicolai 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
287 Duke 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
286 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
285 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
284 Christina 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
283 St. Joan 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
282 Arab 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
281 St. Johannes 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
280 Pacific 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
279 Jason 19. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
278 PTS-9 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kalalaev Jah
277 Mereranna vrakk 18. sajand Ida-Viru maakond, Narva-Jõesuu linn, Aia tn 17 Jah
276 "Star" klassi võistlusjahi vrakk 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht võistlusjaht Jah
275 Resolution 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
274 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht sõjalaev Ei
273 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
272 Concord 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
271 St. Grigori 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
270 Hoffnung 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
269 Agathe 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
268 Patience 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
267 Alexander 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kaberneeme laht kaubalaev Ei
266 Wittgenstein 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
265 Hedwig Eleonora 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
264 Zerberus/Cerberus 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
263 Elida 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
262 Anna Catharina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
261 St. Casper 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
260 Truta 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
259 teadmata 17. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
258 William Broderick 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
257 Louise 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
256 Daniel 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
255 Drei Gebrüder 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
254 Constant 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
253 Annechiena Christina/Annechina Christina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
252 Magteld 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
251 Rika/Rica en Anna 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
250 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
249 Willem & Jacob 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
248 Juffrouw Cornelia en Catharina 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
247 Windhond 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
246 Scholtenburg 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
245 teadmata 17. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
244 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
243 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
242 teadmata 17. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
241 Stad Utrecht 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
240 Amy Ann 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
239 Wanderer 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
238 Emma 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
237 Interesentskabet 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
236 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
235 Goede Hoop is mijn naam 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
234 Utrechtse Vrinden 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
233 Diemen 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
232 Hoop 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
231 Voortwijk 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
230 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
229 Masselier 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
228 Orea 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
227 Catharina Elisabeth/Catharina Friederica 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
226 Welgelegen 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
225 Flonat 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
224 Ernst & Christine 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
223 Iris 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
222 Constant Mary 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
221 St. Matvei 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
220 Anna Magdalena 18. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
219 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
218 Hioma 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
217 Friendship 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
216 Stella 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 29966 kaubalaev Jah
215 Dago 20. sajand Sisemeri, Läänemeri 27768 reisi-kaubalaev Jah
214 Stella Maris 20. sajand Majandusvöönd, Soome laht 27881 kaubalaev Jah
213 Dido 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
212 Jonge Constantijn 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
211 Hero 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund reisi-kaubalaev Ei
210 Napoleon 19. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
209 Sydenham 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
208 Vrouw Margaretha 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
207 Vrouwe Anthonia/Vrouwe Antonia 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
206 Linde Avoure 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
205 St. Jan 18. sajand kaubalaev Ei
204 Princes 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
203 teadmata 17. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
202 African 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
201 Sparsamkeit 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
200 Sophia Charlotta 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
199 Magdalena Elisabeth 19. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
198 Frau Anna 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
197 Jossif Stalin 20. sajand Sisemeri, Soome laht reisilaev Jah
196 Patriot 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
195 James & Ruth 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
194 St. Michael 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
193 St. Roman 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
192 Martha 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Ei
191 Diana 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
190 Postillon 19. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
189 Nautilus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Hara laht kaubalaev Ei
188 Tver 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht 27886 sõjalaev Jah
187 Mount Washington 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
186 Anna Margaretha Adriana 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
185 Ashley 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
184 Regard 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
183 Ceres 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
182 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
181 Palme 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
180 Aurora 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
179 Brunswick 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht Ei
178 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Paldiski laht kaubalaev Ei
177 Helene 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
176 Spring 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
175 Lady Fitzherbert 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
174 George Hawkins 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
173 Alethea 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
172 Alexander 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
171 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
170 Johann 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
169 Elfva Bröder 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
168 St. Joann 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
167 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
166 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri Ei
165 Rumwick/Runswick 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Nordväina madal kaubalaev Ei
164 Hilda 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
163 Swalan 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk kaubalaev Ei
162 T. H. Haveland 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
161 Duvan /de Duwe/ Taube 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
160 Alexandra Pawlowna 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
159 Johann Michael 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
158 Catharina 19. sajand Liivi laht kaubalaev Ei
157 Fanny 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
156 Narowa 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
155 Catharina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
154 Gud met Hopp 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
153 Johanna Christina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
152 Engrij Christina 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
151 St. Alexander 18. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
150 St. Peter 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
149 Metropolitan 19. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
148 Mars 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
147 Raa 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Jah
146 Aegna 20. sajand Sisemeri, Soome laht reisi-kaubalaev Jah
145 Sarah 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
144 Eduard 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
143 Pastrep 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
142 Naomi 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
141 Kihelkonna 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Kaberneeme laht 27864 kaubalaev Jah
140 Pirita ranna vrakk 20. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht Jah
139 Vims 20. sajand Sisemeri, Väinameri, Hari kurk tehniline laev Jah
138 Oldambt 20. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur Katel sõjalaev Jah
137 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
136 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
135 teadmata 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
134 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Väinameri, Selgrahu kaubalaev Ei
133 St. Nicolai 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
132 Juliana 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
131 St. Nicolai 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
130 Jette 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
129 Wiwika 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
128 Jerresvoud 18. sajand Sisemeri, Soela väin kaubalaev Ei
127 Ferdinand 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
126 Camperdown 19. sajand Soome laht kaubalaev Ei
125 Vostok 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht uurimislaev Jah
124 Hiiumadal 20. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri tehniline laev Jah
123 Jenissei 20. sajand Sisemeri, Soome laht 22264 sõjalaev Jah
122 John Bainbridge 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
121 Vironia 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht reisi-kaubalaev Jah
120 Jedinorog 20. sajand Territoriaalmeri, Soome laht 30723 sõjalaev Jah
119 St. Kirill 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
118 Anna Christina 18. sajand Sisemeri, Liivi laht, Suur katel kaubalaev Ei
117 St. Andrei 18. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
116 Friendship 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
115 Frank en Elias 18. sajand Sisemeri, Läänemeri, Mardihansu laht kaubalaev Ei
114 Betsy 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
113 St. Nikolai 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
112 Schwan 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
111 Elsa Katharina 18. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
110 Anna Gerderuth 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht Ei
109 St. Nicolai 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
108 Alexander 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
107 St. Alexander 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
106 Neptune 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
105 St. Johannes 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
104 Elisabeth 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
103 Swarte Waaterhondt 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
102 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
101 William Etherington 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Ei
100 Joan 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
99 Jonge Swarte Kat 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
98 Glauwdina en Johanna 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
97 Wandricks-Mann 18. sajand Sisemeri, Soela väin kaubalaev Ei
96 Emperess 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
95 Jennit 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
94 Gainsborough 18. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
93 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht Ei
92 St. Johann 18. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
91 Wandersmann 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht Ei
90 Ann 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
89 Hoffnung 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
88 Alitor 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
87 Good Intent 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
86 Globe 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri, Hiiu madal kaubalaev Ei
85 Neptune 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
84 Britannia 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
83 Drey Gebrüder 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
82 Neptunus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Eru laht kaubalaev Ei
81 Fliegende Vogel 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht kaubalaev Ei
80 Daneskiold 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
79 Mathilde 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
78 St. Nicolai 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
77 Minna und Micheal 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
76 Jenny 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
75 Woldemar 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
74 Lontov? 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
73 Rosalia 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
72 Nordland 19. sajand Sisemeri, Liivi laht, Pärnu laht kaubalaev Ei
71 Maria Catharina 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
70 Amanda 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
69 Åvika 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
68 Amalie Beate 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
67 Direction 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
66 Crown 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
65 Houtdijk 20. sajand Läänemeri kaubalaev Jah
64 Friedrich Adolph 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
63 Alice H 20. sajand Majandusvöönd, Läänemeri 30732 kaubalaev Jah
62 Aaltje 19. sajand Sisemeri, Väinameri, Suur väin kaubalaev Ei
61 John 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
60 Margaretha Arendina 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
59 Herstelling 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
58 Jessie et Charlotte 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
57 St.Tit 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
56 Jonge Gerret 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
55 Elisabeth Geertruida 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
54 Dolphin/ Dolphijn 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
53 Aeolus 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
52 Vlinder 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
51 Catharina Jantina 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht kaubalaev Ei
50 Fenna Geziena 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
49 Nicolaas & Geertruij 18. sajand Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
48 Saucy Jack(e) 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
47 Nepthun/ Neptunus 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
46 Maria Reiffina 19. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
45 Alexander Magnus 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Kunda laht kaubalaev Ei
44 Der erste September 19. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
43 teadmata 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Rüämadal kaubalaev Ei
42 L´intrepede Canaris 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Muuga laht kaubalaev Ei
41 teadmata 19. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
40 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Soome laht, Neugrund kaubalaev Ei
39 St. Ioan 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Käsmu laht kaubalaev Ei
38 St. Jefim 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Kaberneeme laht Ei
37 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Lohusalu laht kaubalaev Ei
36 St. Johannis 18. sajand Sisemeri, Väinameri, Kumari lee kaubalaev Ei
35 teadmata 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht sõjalaev Ei
34 St. Johannes 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Narva laht kaubalaev Ei
33 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Pakri laht sõjalaev Ei
32 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
31 teadmata 17. sajand Sisemeri, Läänemeri kaubalaev Ei
30 Glückliche Ankunft 18. sajand Sisemeri, Soome laht 27865 kaubalaev Jah
29 Samson 17. sajand Sisemeri, Väinameri kaubalaev Ei
28 Vergülde Hart 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht, Suur salm kaubalaev Ei
27 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
26 St. Anthonie 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
25 teadmata 18. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
24 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
23 St. Helena 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
22 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
21 Haaffrun 17. sajand Sisemeri, Soome laht, Kolga laht kaubalaev Ei
20 Engel Gabriel 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
19 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
18 Småland Leyonet 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
17 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
16 teadmata 17. sajand Sisemeri, Soome laht kaubalaev Ei
15 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri kaubalaev Ei
14 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
13 teadmata 17. sajand Territoriaalmeri, Soome laht kaubalaev Ei
12 Aid 19. sajand Territoriaalmeri, Läänemeri 27877 kaubalaev Ei
11 Karl Anna 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
10 Vier Schwestern 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
9 Vanasadama läänemuuli vrakk 18. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht sõjalaev Jah
8 Sadama tänava vrakk Harju maakond, Tallinn, Sadama tn Jah
7 Junge Johann 19. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Ei
6 St. Peter 19. sajand Sisemeri, Pärnu laht Ei
5 Jason 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
4 Punakivikari vrakk 19. sajand Sisemeri, Soome laht, Tallinna laht Jah
3 Bubona 19. sajand Sisemeri, Liivi laht kaubalaev Ei
2 Ceres 19. sajand Sisemeri, Liivi laht sõjalaev Ei
1 Riksens Ständer 18. sajand Sisemeri, Soome laht 22263 sõjalaev Jah